• A A A

Forum gospodarcze Polska - Iran, 21.02.2017 r.

17.02.2017

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 20 do 21 lutego 2017 r. przebywać będzie w Warszawie misja dyplomatyczna, handlowa i gospodarcza Prowincji Wschodniego Azerbejdżanu, ważnego ośrodka przemysłowego i handlowego Iranu.

Delegacja składa się z 16 przedstawicieli sektora rządowego oraz 21 przedstawicieli sektora  prywatnego; przewodniczy jej Pan Esmaeil Jabarzadeh, Gubernator Prowincji Wschodniego Azerbejdżanu.

W związku z wizytą misji ze Wschodniego Azerbejdżanu Krajowa Izba Gospodarcza organizuje w dniu 21 lutego br. Forum Gospodarcze Polska – Iran z udziałem przedstawicieli biznesu z Iranu oraz polskich przedsiębiorców zainteresowanych działaniami na tym rynku.

Forum odbędzie się w siedzibie KIG, Warszawa, ul Trębacka 4, rejestracja uczestników od 9.30, początek spotkania o godz. 10.00.

Po zakończeniu części oficjalnej, odbędą się rozmowy bilateralne firm polskich i przedstawicieli irańskiego biznesu.

Spotkanie będzie realizowane z tłumaczeniem polsko-perskim; udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapraszamy do udziału w Forum zainteresowanych przedsiębiorców i prosimy o rejestrację online:

REJESTRACJA ONLINE

Skład delegacji z Iranu w załączeniu: pobierz pdf