• A A A

Konferencja: Przyspieszenie współpracy gospodarczej między Polską a Turcją, 22.03.2018

26.02.2018

Dwustronne obroty handlowe pomiędzy Turcją a Polską rosną od kilku lat i osiągnęły w ub. roku poziom ok.6 mld euro. W październiku 2017 r. podczas oficjalnej wizyty prezydenta Turcji w Polsce, odbyło się polsko-tureckie forum biznesowe z udziałem Prezydentów obydwu krajów. W swoich wystąpieniach Prezydenci ocenili, że aktualny poziom współpracy gospodarczej nie odpowiada potencjałowi gospodarek obydwu krajów, odnotowujących najwyższe wskaźniki wzrostu w Europie. Wskazali, że wzajemne obroty mogą i powinny, osiągnąć poziom co najmniej 10 miliardów euro rocznie. Aktualnie polski eksport do Turcji to ok. 1,5 % całego eksportu. Polska jest notowana na 16/17 miejscu tureckich jej partnerów handlowych. We wzajemnych obrotach dominuje handel, w którym Polska zachowuje dodatni, ale zmniejszający się, bilans. Natomiast wzajemne inwestycje mają charakter całkowicie marginalny. Potencjał współpracy, po obydwu stronach, jest znacznie większy. Aby go wykorzystać potrzebne są nowe impulsy. Identyfikacja barier i ograniczeń i podjęcie praktycznych kroków w celu ich przezwyciężenia.

W dziesięciolecie swojego działania, Polsko-Turecka Izba Gospodarcza organizuje pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej, konferencję na temat możliwości zdynamizowania dwustronnej współpracy gospodarczej Polski i Turcji, pod tytułem Przyspieszenie współpracy gospodarczej między Polską a Turcją. Zwiększenie dwustronnych obrotów z obecnych 6 mld do możliwego poziomu 10 mld euro rocznie.

Konferencja odbędzie się 22 marca 2018 roku, w centrum wystawienniczo kongresowym PTAK WARSAW EXPO  w Warszawie (Nadarzyn). Jej celem jest identyfikacja szans i ograniczeń dla polsko-tureckiej współpracy i wypracowanie rekomendacji dla planowanego spotkania ministrów obydwu krajów, w ramach Regularnych Konsultacji odbywających się na podstawie Dwustronnej Deklaracji o Współpracy podpisanej 14 maja 2009 roku w Warszawie.

Udział w Konferencji jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program konferencji: pobierz tutaj


Organizatorzy