• A A A

Misja gospodarcza do Egiptu 27-28.04.2017r.

07.04.2017

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w  Misji Gospodarczej do Egiptu, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2017 r. z okazji  Egipskiego Szczytu  Budownictwa i Energetyki (w tym również zielonych technologii) w Kairze oraz Forum Biznesu z udziałem partnerów z Egiptu, Czech, Włoch oraz Polski w ramach unijnego programu organizacji międzynarodowych EUROMED Invest Rodshow.

Egipt należy do czołowych partnerów gospodarczych i handlowych Polski wśród państw arabskich. Do najważniejszych czynników sprzyjających rozwojowi współpracy należą m.in.: uporządkowana baza prawno-traktatowa dwustronnych relacji gospodarczych, zaawansowany status Egiptu w stosunkach  z Unią Europejską i systematycznie liberalizowane zasady dwustronnej polityki handlowej, relatywnie korzystna sytuacja gospodarcza, szerokie plany rozwoju gospodarczego oraz wielkość i chłonność rynku wewnętrznego.

Wśród potencjalnych dziedzin współpracy wskazać należy przede wszystkim dostawy różnych maszyn, technologii i usług, inwestycje oraz wspólne przedsięwzięcia na potrzeby realizowanych programów rozwoju  społeczno – ekonomicznego i modernizacji różnych sektorów gospodarki. W tym energetyki, zielonych technologii, konstrukcji stalowych oraz  budownictwa.  Współpraca taka może objąć: przemysł, budownictwo i roboty publiczne (w tym zwłaszcza mieszkalnictwo, infrastrukturę transportową i turystyczną), handel, rolnictwo, rybołówstwo, energetykę, ochronę środowiska, gospodarkę wodną, łączność i telekomunikację, zaawansowane technologie IT.  

Przedstawione plany rozwojowe Egiptu oraz potrzeby dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania gospodarki i poszczególnych sektorόw stwarzają zainteresowanym podmiotom szerokie możliwości eksportowe, mogące objąć rόżnorodne formy, od bezpośredniej realizacji inwestycji, poprzez dostawy towarόw (surowcόw, pόłproduktόw, wyposażenia, maszyn, urządzeń, dόbr inwestycyjnych, etc.), usługi projektowe i eksperckie oraz wsparcie logistyczne, a kończąc na szkoleniach i kształceniu kadr.

Celem misji jest prezentacja polskiej oferty eksportowej oraz w zakresie realizacji wspólnych projektów w regionie Afryki Północnej  jak również nawiązanie kontaktów z potencjalnymi  partnerami z Egiptu oraz krajów ościennych .

W programie misji przewidziany jest udział polskich firm w następujących punktach programu

 • Forum Biznesu w Kairze,
 • sesja rozmów B2Bz udziałem partnerów z Egiptu , Czech i Włoch,
 • spotkania z przedstawicielami branżowych organizacji gospodarczych z w/w krajów
 • wizyta na Kuraymat Island / farma paneli słonecznych /
 • udział w Egipskim Szczycie Budowlano-Energetycznym (panel energetyka) oraz rozmowy networkingowe
 • spotkaniu networkingowym z potencjalnymi partnerami w siedzibie WPHI w Kairze.

Wizyta w Egipcie przygotowywana jest we współpracy z WPHI w Kairze oraz Ambasadą Egiptu  w Warszawie.

 

W ramach realizacji w/w programu oraz obsługi logistycznej zapewniamy Państwu:

 • rezerwację i wykup biletów lotniczych : Warszawa – Kair – Warszawa
 • rezerwacje i opłatę noclegów ( pokoje jednoosobowe) w hotelu **** w  Kairze
 • transport lokalny
 • ubezpieczenie
 • udział we wszystkich organizowanych spotkaniach i rozmowach w ramach programu misji
 • tłumaczenie podczas Forum: język angielski, rozmowy B2B i konsultacje: język polski-angielski
 • promocje w lokalnej prasie, druk materiałów promocyjnych
 • pomoc merytoryczną na miejscu lokalnych ekspertów oraz przedstawicieli KIG.

Uczestnicy misji w ramach programu EUROMED-INVEST (ilość przedsiębiorców z poszczególnych krajów jest ograniczona) na pokrycie części kosztów uczestnictwa  otrzymają, po zakończeniu Roadshow, zwrot części kosztów w wysokości równowartości 500 Euro.


Zgłoszenia udziału w misji (poprzez link rejestracyjny) oraz ewentualne dodatkowe pytania  prosimy kierować do:

REJESTRACJA ONLINE:

https://www.b2match.eu/greensolutionsinmed/sign_up

Krajowa Izba Gospodarcza Biuro Współpracy z Zagranicą :

Piotr Lipiec
tel. 22 6309606
e-mail: plipiec@kig.pl

Katarzyna Kaniewska
tel. 22 6309707
e-mail: kkaniewska@kig.pl

Maria Nowakowska
tel. 22 6309783
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Z uwagi na harmonogram przygotowań i uzgodnienia z lokalnymi współorganizatorami, oczekujemy na Państwa zgłoszenia najpóźniej do  14 kwietnia br .