• A A A

Misja Gospodarcza do Iranu, 5-8.03.2017 r.

30.01.2017

Krajowa Izba Gospodarcza organizuje w terminie 5 – 8 marca  2017 r. misję gospodarczą do Iranu, której przewodniczyć będzie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Pan Tadeusz Kościński.

Misja przygotowywana jest we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Ambasadą RP w Teheranie, Ambasadą Iranu w Polsce oraz Irańską Izbą Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa oraz Polsko-Irańską Izbą Gospodarczą

W programie pobytu misji w Iranie zaplanowane są dwa Fora Gospodarcze w Teheranie i w Qazvin, prężnym ośrodku przemysłowym w północnej części kraju oraz spotkania b2b miedzy polskimi a irańskimi przedsiębiorcami.

Celem misji jest umożliwienie przedsiębiorcom polskim nawiązania kontaktów z partnerami irańskimi oraz ułatwienie dostępu do rynku, który z powodu zniesienia międzynarodowych sankcji stwarza nowe szanse dla naszych firm.

Iran ma szczególne znaczenie dla Polski – jest głównym partnerem gospodarczym w regionie Bliskiego Wschodu, a także  jednym z najbardziej stabilnych i bezpiecznych krajów w tym regionie. Iran jest również krajem tranzytowym – leży na przecięciu szlaków handlowych z Zatoką Perską, Morzem Kaspijskim, ale też w kierunku wschodnim – z Indiami i Chinami, dzięki czemu kraj może się stać „hubem” dla polskich towarów na inne rynki, Zniesienie sankcji gospodarczych w styczniu 2016 r. w stosunku do Iranu zmieniło całkowicie pozycję strategiczną tego kraju i stworzyło nowe możliwości współpracy polskich przedsiębiorców z ich potencjalnymi partnerami.Iran postrzegany jest aktualnie jako atrakcyjny partner biznesowy w skali globalnej.

Wymiana handlowa Polski z Iranem kształtuje się poniżej poziomu odpowiadającego potencjałowi obu państw, jednakże w ostatnich dwu latach znacznie zwiększyły się wzajemne obroty handlowe pomiędzy obydwu krajami, m. in. dzięki importowi ropy naftowej.

Wstępne dane za 10 miesięcy 2016 wskazują na istotny wzrost w obrotach – pond dwu i pół-krotny, w tym eksport o 80 % a import 420% (import ropy naftowej wartości ok. 100 mln USD miał tu szczególny udział).

Zapraszamy do udziału w Misji Gospodarczej do Iranu. Będzie to okazja do nawiązania nowych kontaktów i przeprowadzenia indywidualnych rozmów handlowych z przedstawicielami irańskich firm zainteresowanych współpracą gospodarczą  z przedsiębiorstwami z Polski.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o pilne wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line Formularz rejestracyjny


Kontakt

Maria Nowakowska
Tel. 22 6309783
Fax. 22 8284199
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Agnieszka Salamończyk
Tel. 22  6309773
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
Tel. 22 6309752
email: ewojtas@kig.pl