• A A A

Misja Gospodarcza do Kuwejtu podczas Kuwait Oil & Gas Show, 14–16.10.2017

28.07.2017

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Kuwejcką Izbą Przemysłowo – Handlową przy wsparciu Ambasady RP w Kuwejcie i Ambasady Kuwejtu w Polsce, organizuje misję gospodarczą do Kuwejtu dla polskich firm z branży energetyki (ropa i gaz) zainteresowanych podjęciem współpracy i inwestycjami w tym sektorze.

Misja odbędzie się w terminie od 14 do  16 października 2017r.

W programie dwudniowego pobytu misji zaplanowane jest  Forum Gospodarcze oraz spotkania b2b miedzy polskimi a kuwejckimi przedsiębiorcami a także udział w konferencji Kuwait Oil and Gas Show i wizyta na targach sektora petrochemicznego

Kuwejt  posiada  niewielką,  ale  bogatą,  względnie  otwartą gospodarkę bazującą na zasobach  ropy  naftowej  –  około  102  mld  baryłek  –  ponad  6%  rezerw światowych. Ropa  naftowa  przynosi prawie  połowę PKB,  94%  przychodów  z  eksportu  i  89% dochodów  państwa.  Kuwejt  planuje  zwiększenie  produkcji  ropy  do  4  mln  baryłek dziennie  w  2020  roku.  Nadwyżka  budżetowa  w  2013  wyniosła  około  30%  PKB,  co pozwoliło  na  wzrost  wydatków  budżetowych,  w  szczególności  podwyżki  dla  wielu pracowników sektora publicznego, a także zwiększone odpisy na Fundusz Przyszłych Pokoleń Kuwejtu. Kuwejt niewiele zrobił w celu dywersyfikacji gospodarki.  Brak działań w tym kierunku po części   usprawiedliwia   pozytywna   sytuacja   fiskalna,   niekorzystna   koniunktura   i historycznie skomplikowane stosunki    między    Zgromadzeniem    Narodowym    a    władzą wykonawczą.  W  2010  roku,  Kuwejt  uchwalił  plan  rozwoju  gospodarczego,  który przewiduje wydatki rzędu 130 miliardów dolarów  w ciągu pięciu lat na dywersyfikację gospodarki celem ograniczenia uzależnienia od eksportu ropy naftowej, przyciągnięcia większych inwestycji i zwiększenia udziału sektora prywatnego w gospodarce. Wiele z tych funduszy nie zostało jeszcze rozdysponowanych.

Celem misji jest umożliwienie przedsiębiorcom polskim nawiązania kontaktów z partnerami kuwejckimii oraz ułatwienie dostępu do rynku, który stwarza duże szanse dla naszych firm.

 

Krajowa Izba Gospodarcza zapewnia w ramach misji program merytoryczny, w tym:

 • przygotowanie Forym Gospodarczego w dniu 15 października br.
 • organizację spotkań B2B z potencjalnymi partnerami biznesowymi,
 • udział w Konferencji KOGS oraz wizytę na targach KOGS w dniu 16 października br.,
 • organizację spotkań z lokalnymi instytucjami rządowymi i samorzadowymi,
 • wsparcie oraz obecność przedstawicieli KIG podczas trwania misji;

 

Koszt udziału w Misji wynosi: 6 940 PLN netto + 23% VAT i obejmuje:

 • przelot w klasie ekonomicznej Warszawa – Kuwejt – Warszawa,
 • transfery lotnisko – hotel – lotnisko w Kuwejcie,
 • transfery lokalne na miejscu,
 • ubezpieczenie podróżne, wizy,
 • przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych,
 • udział w konferencji KOGS 2017 oraz wizytę na targach  KOGS”2017,
 • program towarzyszący.

Rezerwacja hotelowa dla całej grupy zostanie dokonana przez organizatora misji, natomiast opłata za hotel będzie dokonywana na miejscu bezpośrednio przez uczestników misji (koszt hotelu zostanie podany w terminie późniejszym.

Z uwagi na bliski termin misji oraz harmonogram przygotowań: w tym  procedurę wizową, zainteresowanych udziałem w Misji, prosimy o wypełnienie  formularza zgłoszenia REJESTRACJA ONLINE  najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zapraszamy do udziału

Kontakt
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

Maria Nowakowska
tel. 22 630 97 83
e-mail:  mnowakowska@kig.pl

Bartłomiej Nersewicz
tel. 630 96 86
e-mail: bnersewicz@kig.pl