• A A A

Misja Gospodarcza do Wybrzeża Kości Słoniowej (Abidżan), 17-21.05.2017 r.

07.04.2017

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Izbą Handlowo-Przemysłową Wybrzeża Kości Słoniowej CCI – Côte D’Ivoire, Centrum Promocji Eksportu i Inwestycji CEPICI oraz przy wsparciu Ambasady RP w Nigerii, organizuje w dniach 17 – 21 maja 2017 r. Wielobranżową Misję Gospodarczą do Wybrzeża Kości Słoniowej (Abidżan).

Program wizyty przewiduje udział w Forum Biznesu Polska – WKS w Abidżanie oraz spotkaniach b2b z partnerami z WKS, wizyty w wybranych resortach gospodarczych w Abidżanie, udział w spotkaniach z przedstawicielami administracji rządowej oraz z lokalnymi organizacjami otoczenia biznesu.

Wybrzeże Kości Słoniowej w raporcie Africa Economic Outlook 2016 jest typowane jako kraj, który osiągnie wysoki wzrost PKB w Afryce w 2017 roku szacowany na 8,3%.

WKS odgrywa ważną rolę jako kraj tranzytu dla handlu sąsiednich państw, nie mających dostępu do Zatoki. Pozostaje największą gospodarką wśród państw West African Economic and Monetary Union i zajmuje czwarte w Afryce subsaharyjskiej miejsce pod względem wartości eksportu (za RPA, Nigerią i Angolą). Posiada duży potencjał gospodarczego wzrostu, dzięki relatywnie wykształconej sile roboczej, infrastrukturze transportowej lepszej niż w większości państw afrykańskich, bogatych zasobach mineralnych oraz znakomitych warunkach naturalnych do produkcji rolnej.

Szybko rozwija się rolnictwo – kraj jest czołowym światowym eksporterem kakao, czołowym producentem kawy i kauczuku, oleju palmowego i bawełny. Rolnictwo jest najważniejszym źródłem PKB.  Na drugim miejscu jest sektor ICT, który stanowi źródło 7% PKB.

Celem postawionym przez obecny rząd jest osiągnięcie przez kraj statusu Rynku Wschodzącego (Emerging Market) do 2020 r. Jest to założenie realizowanego National Development Plan 2015-2020. Państwowy Instytut ds. SME – Ivorian Enterprise Institute (INIE) zajmuje się rozwojem sektora małej i średniej przedsiębiorczości. Rozwinięty sektor SME odgrywa kluczową rolę w rynku wschodzącym.

Gospodarczo Wybrzeże Kości Słoniowej posiada duży potencjał głównie z powodów dynamicznego tempa rozwoju gospodarczego oraz unikalnego w kontekście Afryki podejścia do inwestorów zagranicznych, w tym instrumentów prawnych gwarantujących bezpieczeństwo inwestycji oraz sprawne sądownictwo gospodarcze.

Z punktu widzenia polskiego przemysłu współpraca gospodarcza z Wybrzeżem Kości Słoniowej posiada duże perspektywy rozwoju, przede wszystkim w sektorze rolno-spożywczym, zielonych technologii (m.in. recyklingu), energetycznym (rozwiązania dla elektrowni, sieci przesyłowych, itd.), naftowo-gazowym, budowlanym oraz infrastrukturze transportowej (m.in. budowa dróg, transport kolejowy).

Krajowa Izba Gospodarcza zapewnia Państwu program merytoryczny wizyty oraz pełną obsługę logistyczną pobytu w Wybrzeżu Kości Słoniowej, w tym opiekę organizatorów na miejscu. Delegacji polskich przedsiębiorców towarzyszyć będą przedstawiciele Ambasady RP w Nigerii, w której kompetencji znajduje się WKS.

Koszt udziału w Misji obejmuje: bilet lotniczy w klasie ekonomicznej Warszawa-Abidżan-Warszawa, ubezpieczenie, wizę, transport lokalny, koszty logistyczne związane z realizacją programu: w tym udział w spotkaniach oficjalnych oraz biznesowych i rozmowach B2B z udziałem tłumacza, przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych dla iworyjskich partnerów,  program towarzyszący.

Zakwaterowanie uczestników misji przewidziane jest w hotelu**** w centrum Abidźanu – pokoje jednoosobowe. Rezerwacja hotelowa dla całej grupy zostanie dokonana przez organizatora misji, natomiast opłata za hotel na miejscu bezpośrednio przez uczestników misji (koszt hotelu ok. 180 Euro/za dobę)

Z uwagi na bliski termin imprezy oraz harmonogram przygotowań: w tym procedurę wizową, konieczność szczepienia ochronnego (żółta książeczka szczepień) zainteresowanych udziałem w Misji, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia REJESTRACJA ON LINE najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w Misji Gospodarczej do WKS. Będzie to okazja do nawiązania nowych kontaktów z przedstawicielami firm z tego regionu Afryki  zainteresowanych współpracą handlową  z przedsiębiorstwami z Polski.

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą
Agnieszka Salamończyk

tel. 22  630 97 73
asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel. 22 630 97 52
ewojtas@kig.pl