• A A A

Misja Gospodarcza KIG do Królestwa Arabii Saudyjskiej oraz Królestwa Bahrajnu, 25-29.11.2017

02.08.2017

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Radą Izb Saudyjskich, Ambasadą RP w Rijadzie i Ambasadą Arabii Saudyjskiej w Polsce, oraz Ambasadą RP w Kuwejcie i Ambasadą Bahrajnu w Berlinie przy wsparciu Polsko-Saudyjskiej Rady Biznesu, organizuje wielobranżową misję gospodarczą do  Królestwa Arabii Saudyjskiej oraz Królestwa Bahrajnu dla przedsiębiorstw zainteresowanych podjęciem współpracy i inwestycjami w tym regionie.

Misja odbędzie się w terminie od 25 do  29 listopada 2017r.

W programie pobytu misji na Półwyspie Arabskim zaplanowane są trzy Fora Gospodarcze w Rijadzie, Dammam oraz w Bahrajnie a także spotkania b2b miedzy przedsiębiorcami polskimi z potencjalnymi partnerami arabskimi.

Królestwo Arabii Saudyjskiej

Gospodarka Arabii Saudyjskiej bazuje ropie naftowej, z silną kontrolą rządu nad głównymi dziedzinami działalności gospodarczej. Posiada około 16% udokumentowanych zasobów ropy naftowej na świecie, plasuje się jako największy eksporter ropy naftowej, i odgrywa wiodącą rolę w OPEC. Na sektor naftowy przypada w przybliżeniu 80% dochodów budżetowych, 45% PKB i 90% dochodów z eksportu. Arabia Saudyjska  zachęca do rozwoju sektora prywatnego  w celu dywersyfikacji gospodarki i znalezienia miejsc pracy dla swych obywateli. Wysiłki koncentrują się na dywersyfikacji produkcji energii, telekomunikacji, poszukiwaniu gazu naturalnego i generalnie rozwoju różnych branż przemysłu petrochemicznego.

Ważną rolę w polityce dywersyfikacji rozwoju gospodarczego Arabii Saudyjskiej i tworzenia nowych miejsc pracy odgrywają działania na rzecz ożywienia działalności prywatnego sektora przemysłowego, zwłaszcza w branży produkcji energii, telekomunikacji, wydobycia gazu i petrochemii. Duże znaczenie przywiązuje się do rozbudowy infrastruktury transportowej (budowa ponad 20 tys. km nowych autostrad i dróg lokalnych oraz połączeń drogowych z krajami sąsiednimi, 4 lotnisk międzynarodowych i krajowych, rozbudowa portów morskich i sieci połączeń kolejowych).

 

Program inwestycji infrastrukturalnych na lata 2014-2018 przewiduje wydatki rzędu 396 mld USD.

 

Królestwo Bahrajnu

Bahrajn poczynił wielkie wysiłki na rzecz dywersyfikacji gospodarki. Jego wysoko rozwinięte zaplecze komunikacyjne i transportowe jak i zaawansowane systemy łączności przyciągnęły tu wiele korporacji międzynarodowych. Jako pierwszy kraj GCC Bahrajn sfinalizował w 2006 r. porozumienie o wolnym handlu z USA.

Gospodarka Bahrajnu nadal w dużym stopniu uzależniona jest od ropy naftowej. W 2013 r. produkcja ropy naftowej i jej rafinacja stanowiły 73% przychodów eksportowych, 86& wpływów budżetu państwa i równoecześnie 21% PKB.  Inne ważne sektory gospodarki  to produkcja aluminium (drugi co do wielkości produkt eksportowy) oraz finanse i budownictwo. Bahrajn wciąż poszukują nowych źródeł gazu ziemnego jako surowca do rozwoju przemysłu petrochemicznego i produkcji aluminium. Bahrajn konkuruje z Malezją jako centrum światowej bankowości islamskiej

Bahrajn ma najbardziej liberalną gospodarkę w Radzie Współpracy Zatoki Perskiej (GCC). Indeks Wolności Gospodarczej za 2015 daje krajowi pozycję najbardziej wolnej gospodarki na Bliskim Wschodzie i 18-tą na świecie.

Korzyści dla firm polskich eksportujących do Bahrajnu obejmują: dobre połączenia komunikacyjne, bezpośredni dostęp do Arabii Saudyjskiej poprzez most (groblę), najbardziej liberalny system podatkowy w Zatoce, 100% zagranicznej własności aktywów biznesowych i nieruchomości dozwolone bez ograniczeń charakterystycznych dla  tzw. stref wolno-cłowych. Siłą rynku są konkurencyjne koszty operacyjne, dobrze uregulowany sektor usług finansowych, zaawansowane usługi logistyczne, dedykowane strefy przemysłowe, wykształcona i wykwalifikowana lokalna siła robocza jak również, co jest bardzo ważne, wysoka jakość życia dla cudzoziemców (w/g HSBC Expat Explorer Survey).

Rząd kładzie zwiększony nacisk na dywersyfikację gospodarki w ramach programu „Wizja Gospodarcza 2030”. Ma on na celu wzrost sektora prywatnego. Produkcja przemysłowa dla sektora poza-naftowego rośnie w ciągu ostatnich lat, ze średnim  tempem 5,3% (dane za 2014 r.). Bahrajn przeszedł gwałtowny wzrost rozwoju infrastruktury w ostatnich latach, po przydziale środków z Programu Rozwoju GCC. Ma to na celu poprawę jakości usług publicznych oraz rozwiązania problemów społeczno- gospodarczych.

Krajowa Izba Gospodarcza zapewnia w ramach misji program merytoryczny, w tym:

  • przygotowanie Forów Gospodarczych w Rijadzie (26 listopada),  Dammam (27 listopada) oraz w Bahrajnie (28 listopada),
  • organizację spotkań B2B z potencjalnymi partnerami biznesowymi
  • organizację spotkań z lokalnymi instytucjami rządowymi; samorzadowymi
  • wsparcie oraz obecność przedstawicieli KIG podczas trwania misji;

Koszt udziału w Misji wynosi: 7.960 PLN netto + 23% VAT i obejmuje:

– przelot w klasie ekonomicznej Warszawa – Rijad – Bahrajn – Warszawa,

– transfery lotnisko – hotel – lotnisko,

– transfery miedzy Rijadem a Bahrajnem, transfery lokalne na miejscu w obydwu krajach,

– ubezpieczenie podróżne

– wizę do KAS,

– przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych dla partnerów arabskich,

– program towarzyszący.

Rezerwacja hotelowa dla całej grupy zostanie dokonana przez organizatora misji, natomiast opłata za hotel będzie dokonywana na miejscu bezpośrednio przez uczestników misji (koszt hotelu zostanie podany w terminie późniejszym.

Z uwagi na bliski termin misji oraz harmonogram przygotowań: w tym  procedurę wizową, zainteresowanych udziałem w Misji, prosimy o wypełnienie  formularza zgłoszenia REJESTRACJA ONLINE

Zachęcamy również do zapoznania się z relacją z konferencji dotyczącej tych rynków, która odbyła się w KIG 31 sierpnia br. Tutaj

Zapraszamy do udziału

Kontakt
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

Maria Nowakowska
tel. 22 630 97 83
e-mail:  mnowakowska@kig.pl

Bartłomiej Nersewicz
tel. 22 630 96 86
e-mail: bnersewicz@kig.pl