• A A A

Misja Gospodarcza KIG do Namibii, 29.05-05.06.2017 r.

09.03.2017

Biuro Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej, przy współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Johannesburgu, organizuje wyjazd  Misji Gospodarczej ogólnobranżowej do Namibii w terminie 29.05-05.06  2017 r.

Program Misji przewiduje zorganizowanie spotkań biznesowych w największych ośrodkach przemysłowo-handlowych Namibii, takich jak:

 • Windhekk – forum biznesu w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Namibii  z udziałem namibijskich firm importowych; główny ośrodek gospodarczy i stolica kraju
 • Swakopmund – forum gospodarcze w miejscowej Izbie Przemysłowo-Handlowej;
 • Walvis Bay – seminarium gospodarcze z udziałem lokalnych partnerów, główny port morski kraju.

W trakcie pobytu w Namibii członkowie Misji odbędą również spotkania biznesowe:

 • w wybranych organizacjach gospodarczych i ministerstwach;
 • z udziałem przedstawicieli namibijskich firm prywatnych zainteresowanych współpracą handlową z przedsiębiorstwami z Polski.

Bieżąca sytuacja gospodarcza Namibii pozwala mieć nadzieje na dużą dynamikę rozwoju gospodarczego tego kraju w nadchodzących latach, stąd Krajowa Izba Gospodarcza przywiązuje dużą wagę do zwiększania obecności polskich przedsiębiorstw na tamtejszym rynku.

Kraj posiada bogate złoża surowców mineralnych. Najbardziej wartościowe kopaliny wydobywane w Namibii to diamenty, uran, miedź, cynk, ołów, złoto, kadm, srebro i fluor. Najcenniejsze w skali światowej są pola diamentowe na północ od Oranjemund i kopalnia uranu w pobliżu Swakopmund. Diamenty stanowią pod względem wartości najważniejszy produkt w eksporcie Namibii (udział w eksporcie ogółem wynosi 21,1%). Namibia jest również jednym z największych światowych producentów rudy uranowej (5 pod względem wielkości wydobycia). To również znaczący producent cynku. Kraj ten zajmuje czwarte miejsce na liście największych eksporterów minerałów nieopałowych w Afryce.

Podstawowe grupy towarowe w imporcie Namibii obejmują: paliwo, pojazdy, maszyny i urządzenia, farmaceutyki, wyroby przemysłu chemicznego oraz instrumenty lekarskie. Namibia to także znaczący importer żywności.

Niemcy, Holandia oraz Belgia zajmują czołowe miejsce na liście największych eksporterów towarów do Namibii w ramach Unii Europejskiej.

Warto odnotować duże zainteresowanie Namibii podjęciem współpracy gospodarczej w działalności inwestycyjnej z udziałem kapitału zagranicznego w segmentach gospodarki narodowej takich jak:

 • budownictwo mieszkaniowe;
 • turystyka;
 • przemysł wytwórczy;
 • rolnictwo – przetwórstwo żywności;
 • energetyka;
 • transport i logistyka;
 • ochrona zdrowia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: pobierz

Szczegółowych informacji na temat Misji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą KIG:

Agnieszka Salamończyk
tel. 22 630 97 73
fax. 22 828 41 99
email:  asalamonczyk@kig.pl

Tadeusz Świątkowski
tel. 22 630 96 02
tel. kom. 516 178 471
fax. 22/ 630 99 15
email:  tswiatkowski@kig.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w misji  .