• A A A

Przetargi i konkursy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

data publikacji: 13 września 2016 r

na usługę polegającą na wsparciu w działaniach promocyjnych prowadzonych na profilu biznes.gov.pl na portalu Facebook oraz za pomocą narzędzi Google, w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zapytanie ofertowe – pobierz pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – pobierz doc
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz doc
Załącznik nr 3 Wykaz usług – pobierz doc
Załącznik nr 4 Wykaz osób – pobierz doc

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

data publikacji: 18 sierpnia 2016 r.

na wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie na potrzeby pilotażowej placówki Pojedynczego Punktu Kontaktowego i aulę konferencyjno – iwentową w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zapytanie o wartość szacunkową – pobierz doc
Decyzja o warunkach zabudowy – pobierz pdf
Załącznik nr 1 – mapa do decyzji o warunkach zbudowy – pobierz pdf
Załącznik nr 2 – wyniki analizy zagospodarowania obszaru – pobierz pdf
Załącznik nr 3.1 – część graficzna analizy obszaru – pobierz pdf
Załącznik nr 3.2 – część graficzna analizy obszaru – pobierz pdf
Załącznik nr 3.3 – część graficzna analizy obszaru – pobierz pdf
Załącznik nr 3.4 – część graficzna analizy obszaru – pobierz pdf
Modelowa koncepcja – OPIS – pobierz pdf
Modelowa koncepcja – RYSUNKI – pobierz pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

data publikacji: 14 czerwca 2016 r.

na przygotowanie założeń do strategii komunikacji punktu kontaktowego dla przedsiębiorców dostępnego pod adresem: biznes.gov.pl

w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zapytanie ofertowe – pobierz pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – pobierz doc
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz pdf
Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przyznawania punktów w ramach przyjętych kryteriów – pobierz pdf
Załącznik nr 4 Projekt umowy – pobierz pdf
Załącznik nr 5 Wykaz osób – pobierz doc

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA pobierz pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

UWAGA zmiana terminu składania ofert przesunięty na dzień 30 czerwca br. godz. 12:00.

na wykonanie projektu usunięcia kolizji stacji transformatorowej nr 6179 oraz sieci SN i nN, kolidującej z planowaną inwestycją przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie zgodnie z Technicznymi Warunkami Usunięcia Kolizji ND\KK\06340\2016/kolizja wydanymi przez RWE Stoen Operator Sp. z o.o.,

w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Informacja o zmianie terminu składania ofert – pobierz pdf
Zapytanie ofertowe – pobierz pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – pobierz doc
Załącznik nr 2 Techniczne warunki usuniecia kolizji – pobierz pdf
Załącznik nr 3 Projekt umowy – pobierz pdf
Załącznik nr 4 Wykaz usług – pobierz doc
Załącznik nr 5 Wykaz osób – pobierz doc