Strona główna > O nas > Władze > Prezes i Wiceprezesi
Prezes i Wiceprezesi
Prezes zajmuje stanowiska i wypowiada się w imieniu Izby we wszystkich sprawach związanych z Jej działalnością. Prezes KIG zgłasza kandydatów i propozycje liczebności Zarządu, a także opiniuje pisemnie deklaracje organizacji zainteresowanych członkostwem w Izbie. Szczegółowy zakres kompetencji Prezesa zawiera § 25 Statutu KIG.

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Andrzej Arendarski - doktor nauk humanistycznych, współzałożyciel i prezes Krajowej Izby Gospodarczej od chwili jej powstania. Pod jego kierownictwem KIG zdobyła powszechny autorytet i stała się autentycznym reprezentantem środowisk gospodarczych zrzeszając ponad 150 organizacji, a poprzez nie kilkaset tysięcy firm.

Andrzej Arendarski jest także Przewodniczącym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. Przewodniczy Komitetowi Polskiej Nagrody Jakości, jury Konkursu Mister i Junior Eksportu. 1 stycznia 2008 r. objął stanowisko Wiceprezesa EUROCHAMBRES – Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych z siedzibą w Brukseli, czym umocnił pozycję polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej.

W latach 2002 - 2003 jako prezes Tel-Energo S.A. oraz NOM Sp. z o.o. działał na rzecz liberalizacji polskiego rynku telekomunikacyjnego. W 1992 r. został powołany nas stanowisko Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w rządzie Hanny Suchockiej. W latach 1989-1993 r. był posłem na Sejm RP. W latach osiemdziesiątych działał strukturach demokratycznej opozycji (działał w niezależnych strukturach oświatowych i wydawniczych, a także współtworzył Towarzystwo Gospodarcze w Warszawie oraz Akcję Gospodarczą).

Ekspert ekonomiczny i działacz gospodarczy. Jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego. Jest wykładowcą uniwersyteckim i autorem licznych publikacji na łamach wielu opiniotwórczych tytułów. Teorię potrafi łączyć z praktyką. Cieszy się szacunkiem wielu osobistości życia ekonomicznego i politycznego, zarówno w kraju jak i za granicą. Jest odznaczony wieloma wysokimi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi, m. in. Krzyżem Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Orderem Uśmiechu. Ma córkę i trzech synów.

Wiceprezes-Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej

Marek Kłoczko - urodził się w 1951 r. w Augustowie. W 1976 r. ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki w Budapeszcie (Węgry), a w 1979 r. na Wydziale Ekonomiki Produkcji SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Od 1990 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej: od 1990 roku Dyrektor Generalny KIG, a od 1993 pełni funkcję Sekretarza Generalnego KIG.

Sekretarz Generalny KIG odpowiada za prowadzenie gospodarki finansowej Izby i realizację jej planu finansowego, zarządzanie majątkiem Izby, organizacyjno-administracyjną obsługę organów Izby, organizacyjne przygotowanie posiedzeń organów statutowych Izby, zapewnienie realizacji decyzji organów Izby, desygnowanie, po zasięgnięciu opinii Prezydium KIG, przedstawicieli do władz spółek i fundacji, w których Izba posiada udziały kapitałowe lub jest fundatorem występowanie z wnioskiem o zwoływanie posiedzeń organów Izby.

 
 
 
 
 
I Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej
 
tdonocik.jpg - 123x170 - 2.00 kb

Tadeusz Donocik - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

 

 

 

 

 

Wiceprezesi Krajowej Izby Gospodarczej

Witold Karczewski - Izba Przemysłowo - Handlowa w Białymstoku

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerzy Miszczak - Lubelska Izba Rzemieślnicza

 

 

 

 

 

 

 


Andrzej Piłat
- Prezes Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
 

jwisniewski.jpg - 123x169 - 1.78 kb Janusz Wiśniewski - Prezes Polsko - Brazylijskiej Izby Gospodarczej w Warszawie

 

 

 

 

 

 


 

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
 
 

 
 
 
 

Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
tel: (48) 22 630 96 00
fax: (48) 22 827 46 73
więcej
 
 Newsletter

25 lat Krajowej Izby Gospodarczej
 
 Copyright © 2010 KIG | Realizacja: KIG