• A A A

Polsko-Tureckie Forum Gospodarcze z udziałem Prezydenta Turcji, 17.10.2017

09.10.2017

Krajowa Izba Gospodarcza uprzejmie informuje, że w dniu 17 października 2017 r. na zaproszenie Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudy, wizytę oficjalną w Polsce złoży Prezydent Turcji Pan  Recep Tayyip Erdogan.

Z tej okazji w dniu 17 bm. odbędzie się Polsko-Tureckie Forum Biznesu organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Polsko-Turecką Izbą Gospodarczą oraz Polską – Turecką Radą Biznesu, przy wsparciu Ambasady Turcji w Polsce oraz DEiK (Foreign Economic Relations Board).

Spotkanie odbędzie się w Hotelu Westin. Dokładniejsze informację zostaną przekazane zainteresowanym pocztą elektroniczną.

 W programie spotkania planowane są wystąpienia przedstawicieli strony polskiej i  tureckiej, przedstawiające możliwości i plany współpracy gospodarczej obydwu krajów  oraz rozmowy bilateralne firm polskich i tureckich.

Turcja jest jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek świata,

W 2011 tempo wzrostu tureckiego było wyższe niż chińskiego i wynosiło ponad 8%.  Długoterminowe prognozy ekspertów przewidują stabilny wzrost gospodarki tureckiej w tempie 3-4 % rocznie w perspektywie kilku lat.

Dziś Turcja lokuje się na 16/18 pozycji w śród światowych gospodarek pod względem wytworzonego PKB.

Strategia rozwoju Turcji zakłada, że do roku 2023r.  (100-lecie Republiki) Turcja będzie 10-tą  gospodarką świata pod względem wielkości wytworzonego PKB. Jest ona oparta na planie wzrostu eksportu i współpracy z partnerami zagranicznymi.

Dziś wartość tureckiego eksportu wynosi ok. 150 mld USD, ale zakłada się, że do 2023 r. ma ona wynieść 500 mld USD.

Polsko-tureckie obroty handlowe szybko rosną.

W 2016 roku osiągnęły poziom ok. 6,2  mld EUR. Polska utrzymuje dodatni (ok. 6 mln 780 tys. USD) bilans wymiany handlowej z Turcją. W większości jest to zasługa małych i średnich firm, niezwykle aktywnie penetrujących turecki i polski rynek. Realizują one ok 60% dwustronnych obrotów.

Jednak trzeba zauważyć, że polski eksport do Turcji  stanowi to tylko ok. 1,5 proc. całego eksportu. Pokazuje to, że chociaż wymiana handlowa między oboma krajami wykazuje tendencję rosnącą, potencjał współpracy jest jednak znacznie większy. Wg zgodnej oceny ekspertów polskich i tureckich, wynosi ona 10 mld Euro.

Prosimy o potwierdzenie udziału do:

Biuro Współpracy z Zagranicą KIG

Maria Nowakowska
tel: 22 6309783
e-mail: mnowakowska@kig.pl,

Piotr Lipiec
tel. 630 96 06
e-mail: plipiec@kig.pl