• A A A

Relacja: Misja Gospodarcza KIG do Królestwa Arabii Saudyjskiej oraz Królestwa Bahrajnu, 25-29.11.2017

05.12.2017

W dniach 25-29 listopada 2017 r. odbyła się wielobranżowa misja gospodarcza do sąsiadujących ze sobą państw Bliskiego Wschodu – Arabii Saudyjskiej oraz Bahrajnu, co w przypadku tego drugiego kraju stanowiło pierwszą, zorganizowaną wizytę polskich przedsiębiorców. Misja została przygotowana we współpracy z placówkami dyplomatycznymi: Ambasadami RP w Rijadzie i Kuwejcie (odpowiedzialna za Bahrajn), Ambasadą saudyjską w Warszawie oraz bahrajńską w Berlinie, a także Radą Izb Saudyjskich, Izbą Handlowo-Przemysłową Prowincji Wschodniej (Asharqia) i Izbą Przemysłowo-Handlową Bahrajnu. Delegacji składającej się z przedstawicieli sektorów: logistyki, IT, mebli, dóbr luksusowych, spożywczych, tekstylnych, RTV/AGD i medycznych przewodniczył Wiceprezes KIG, Pan Wojciech Konecki.

Pierwszego dnia pobytu odbyło się polsko-saudyjskie forum biznesowe, w którym uczestniczył m.in. Pan Marcin Styszyński – Konsul RP w Arabii Saudyjskiej, zaś gospodarzem był Sekretarz Generalny Rady Izb Saudyjskich – Dr. Saud Al. Meshari. Wiceprezes KIG zaprezentował w swoim wystąpieniu możliwości polskiej gospodarki oraz obszary działalności Krajowej Izby i zachęcił do zacieśniania wzajemnych kontaktów, co znalazło odzwierciedlenie w finałowym punkcie forum- rozmowach B2B pomiędzy polskimi i saudyjskimi przedsiębiorcami.

Podczas wizyty w Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA), menedżerowie odpowiedzialni za państwowe inwestycje w poszczególne obszary gospodarki saudyjskiej, (np. transport, przemysł, opiekę zdrowotna, nowe technologie) zaprezentowali perspektywy, jakie dla kreatywnych przedsiębiorców stwarza program rozwoju Arabii Saudyjskiej – „Wizja 2030”. Zakłada on dywersyfikację gospodarki opartej na ropie na rzecz głównie nowoczesnych technologii, m.in. poprzez inwestycje w startupy i stopniową prywatyzację narodowego majątku. Spotkanie zakończyło się wymianą opinii i doświadczeń pomiędzy stronami. Wiele materiałów i przydatnych dla biznesu informacji znajduje się na stronie internetowej, którą polecamy Państwa uwadze: SAGIA.

Kolejnego dnia miało miejsce forum biznesowe w Jubail City – mieście/strefie ekonomicznej, gdzie znajduje się największa na świecie odsalarnia wody. W siedzibie tamtejszej Izby Przemysłowo-Handlowej prowincji Asharqia, zorganizowano rozmowy B2B dla przedsiębiorców, natomiast Pan Wojciech Konecki oraz Wiceprezes saudyjskiej izby – Dr. Muhammad Al. Khaldi zaprezentowali Polskę i Arabię w wymiarze gospodarczym i podzielili się uwagami temat możliwości wzajemnej współpracy handlowej.

W Dammamie, delegacja udała się z wizytą do Saudi Arabian Oil Company, znanej jako Saudi Aramco – największego na świecie pod względem dziennej produkcji, koncernu paliwowego, zaspokajającego 10% światowego zapotrzebowania na ten surowiec i zatrudniającego 61 000 osób. Kadra menedżerska opowiedziała polskiej delegacji o specyfice działalności tego strategicznego przedsiębiorstwa.

Stolica Bahrajnu, Manama i siedziba tamtejszej Izby Przemysłowo-Handlowej stanowiły następny punkt wizyty, podczas którego bezprecedensowym wydarzeniem było podpisanie Memorandum of Understanding pomiędzy KIG, reprezentowanym przez Wiceprezesa Wojciecha Koneckiego i bahrajńską izbą reprezentowaną przez Wiceprezesa Abdulhameeda Abduljabbara Alkhooheji. Umowa ta, powinna przyczynić się do ustanawiania i kontynuowania owocnej współpracy pomiędzy stronami w przyszłości. Oprócz wspomnianych reprezentantów obu izb, wystąpienie na temat perspektyw w bilateralnych stosunkach, wygłosiła Pani Beata Burchert-Perlińska, Konsul RP w Kuwejcie i Bahrajnie.

Jako zwieńczenie misji, polska delegacja wzięła udział w spotkaniu w gronie  przedstawicieli miejscowych kręgów biznesowych w hotelu The Diplomat Radisson Blu, gdzie omawiano plany budowy nowego lotniska, którego ukończenie zaplanowano na 2019 r.

Misja gospodarcza zorganizowana przez Krajową Izbę w obydwu państwach spotkała się z bardzo ciepłym i gościnnym przyjęciem połączonym z dużym zainteresowaniem naszym krajem oraz zapowiedziami rychłych rewizyt. Warto wspomnieć, że nie wszystkie firmy polskie były reprezentowane podczas for i spotkań przez swoich przedstawicieli. Część z nich wyraziła chęć, aby to przedstawiciele KIGu w ich imieniu dystrybuowali materiały promocyjne i prowadzili rozmowy biznesowe, co także przyniosło w wielu przypadkach wymierne efekty.

Kontakt:
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

Maria Nowakowska
tel. 22 630 97 83
e-mail:  mnowakowska@kig.pl

Piotr Lipiec
tel. 22 630 96 06
e-mail: plipiec@kig.pl

Bartłomiej Nersewicz
tel. 22 630 96 86
e-mail: bnersewicz@kig.pl