• A A A

Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

21.10.2019

Zapraszamy do udziału w pracach Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców, której celem będzie dostosowanie i podniesienie zdobywanych kwalifikacji pracowników do realnych potrzeb pracodawców sektora gospodarki odpadami poprzez współpracę przedsiębiorców z instytucjami edukacyjnymi.

Materiał informacyjny dotyczący utworzenia i funkcjonowania Rady

Sekretariat Rady:
Małgorzata Kołodziejska
Sekretarz Rady
tel. 22 630 97 37
e-mail: radasektorowa@kig.pl

Strona internetowa Rady tutaj