• A A A

Spotkanie biznesowe EU Mediterranean Roadshow in Northern Europe, 20.03.2017 r.

15.03.2017

Europejskie Zrzeszenie Izb Przemysłowo-Handlowych EUROCHAMBRES, Międzynarodowa Platforma Rozwoju Gospodarczego w Regionie Śródziemnomorza ANIMA Investment Network i Krajowa Izba Gospodarcza zapraszają do udziału w spotkaniu biznesowym  EU MEDITERRANEAN ROADSHOW in Northern Europe poświęconym możliwościom współpracy inwestycyjnej i handlowej w Regionie MED (Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja.

Spotkanie odbędzie się  w dniu 20 marca (poniedziałek) o godz. 12.30 w siedzibie KIG, w ramach programu EUROMED INVEST, w którym uczestniczy Krajowa Izba Gospodarcza.

W ramach  programu EUROMED INVEST zorganizowaliśmy, w ostatnim czasie , zarówno misje gospodarcze i spotkania B2B w wielu  krajach MED, w tym: maj 2015 – Euromed Business Roadshow  „Agrotech in Med.” w Algierze, listopad 2016 – Euromed Business Roadsow „Green Batimed” w Casablanca, kwiecień 2017 – Euromed Business Roadshow „Green Solutions in Med.” w Kairze ( przedsięwzięcie w przygotowaniu) jak również spotkania i konferencje gospodarcze w Polsce.

Warto podkreślić, że dotychczasowe rezultaty programu EUROMED Invest, w którym uczestniczą firmy UE i MED, a do których do tej pory można zaliczyć nowe kontakty biznesowe przedsiębiorców, przygotowania do realizacji wspólnych przedsięwzięć, kontynuacja przeprowadzonych rozmów B2B, stanowią  przesłankę do dalszego udziału polskich firm w  programie EUROMED Invest, również w innych krajach MED i nowych branżach.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele EUROCHAMBRES ANIMA Investment Network, UNIDO oraz kilku przedsiębiorców z Egiptu i Algieru, którzy przedstawią wspólne projekty realizowane w branży  zielonych technologii – odnawialnych źródeł energii.

Podczas spotkania otrzymacie Państwo także informacje nt prowadzenia działalności gospodarczej w Regionie MED, poszczególnych rynków i sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem branży energetyki, zielonych technologii  i energii odnawialnych .

Po spotkaniu przewidziana jest możliwość  indywidualnych konsultacji z przedstawicielami ANIMA Investment Network, UNIDO, Eurochambres oraz  KIG. Przedstawimy także najbliższe plany KIG dot. działań promocyjnych na w/w rynkach .

Planowane zakończenie spotkania przewidziane jest ok. godz. 17.00.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu wszystkich zainteresowanych współpracą w Regionie MED i uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez rejestracje on line

link do rejestracji

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranica KIG:
Agnieszka Salamończyk
tel. 22 630 97 73
asalamonczyk@kig.pl
Elżbieta Wojtas
tel. 22 630 97 52
ewojtas@kig.pl