• A A A

Relacja: Delegacja wietnamskich Kobiet Biznesu, 9 VI 2016 r.

21.09.2016

W dniu 9 czerwca 2016 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej złożyła wizytę delegacja wietnamskich Kobiet Biznesu, które gościły w Warszawie z okazji Światowego Kongresu Kobiet.

W trakcie spotkania poruszono m.in. tematy dotyczące współpracy między-izbowej oraz możliwości zintensyfikowania współpracy pomiędzy środowiskami biznesowymi obu krajów. Dyskutowano również na temat aktywizacji zawodowej kobiet szczególnie w zakresie MSP, opierając się na doświadczeniach KIG, która w latach 2007-2010 realizowała unijny program Nowe Kwalifikacje, praca, przedsiębiorczość dla bezrobotnych kobiet.

Temat aktywizacji zawodowej kobiet spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony gości z Wietnamu, którzy mieli bardzo dużo pytań co do zasad programu oraz jego końcowych efektów. Na koniec spotkania KIG zadeklarowała chęć pomocy przy wdrażaniu tego rodzaju programów w Wietnamie.

Kontakt:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Katarzyna Kaniewska
tel: 22 630 97 07
e-mail: kkaniewska@kig.pl

Powrót >