• A A A

Relacja: VI Europejski Meeting Gospodarczy, 25 X 2016 r.

27.10.2016

W dniu 25 października 2016 r.  Krajowa Izba Gospodarcza zorganizowała w Warszawie VI Europejski Meeting Gospodarczy, pt.: „POLITYKA KLIMATYCZNO – ENERGETYCZNA UE. PROTOKÓŁ COP 21. POLSKA DROGA – WSPÓLNE CELE.” Konferencja odbyła się w ramach cyklu organizowanych corocznie spotkań poświęconych polityce klimatyczno-energetycznej UE.

Głównym celem konferencji było przedstawienie środowiskom gospodarczym i politycznym UE uwarunkowań polskiej energetyki i wynikających z nich koniecznych wyborów polskiej ścieżki polityki klimatyczno-energetycznej.

Wystąpienia wprowadzające przedstawili: Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej oraz Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii. Następnie przedstawiciel Eurochambers oraz przedstawiciele Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG przedstawili cztery prezentacje merytoryczne (pdf. poniżej). W dalszej kolejności odbył się panel dyskusyjny z udziałem szerokiego grona interesariuszy reprezentujących gospodarkę, naukę, energetykę, ochronę środowiska, partnerów społecznych oraz przedstawicieli rządu i Senatu.

Panel dyskusyjny koncentrował się wokół odpowiedzi na następujące pytania:
–Jak polska droga do realizacji przyjętych celów polityki klimatyczno-energetycznej UE, wobec deklaracji COP-21, może wpisać się do strategii porozumień globalnych?
–W jakim stopniu jej odrębność może zapewnić gospodarce ciągłość dostaw energii
w cenach, które nie zniszczą jej konkurencyjności?
–Jak Polska powinna kształtować swoją politykę energetyczno-klimatyczną, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju, uwzględniając specyfikę naszej energetyki, zasoby paliw, jakimi dysponujemy i dostępność sprawdzonych technologii?
–Jak bardzo istotnym dla Polskich uwarunkowań jest, aby w strategii energetycznej Polski znalazł się plan transformacji górnictwa i energetyki w stronę gospodarki mniej emisyjnej, z należytym uwzględnieniem węgla brunatnego i kamiennego w gospodarce, oraz przy świadomości ich udziału i znaczenia w miksie energetycznym co najmniej do roku 2050?
–Do roku 2018 winniśmy przedstawić Komisji Europejskiej Krajowy Plan Energii i Klimatu zgodnie z wymogami Energy Union Governance – jak wobec tych wymagań zaznaczyć naszą odrębność?

Efektem konferencji była wspólna konkluzja uczestników konferencji wyrażona w III Apelu Warszawskim, który został przekazany do środowisk decyzyjnych oraz upubliczniony medialnie.

W Meetingu uczestniczyło ponad 100 osób, w tym 25 przedstawicieli ambasad. W transmisji on-line  na www.kig.pl, www.cire.pl oraz www.many.pl udział wzięło ponad 11 tys. internautów.

Program konferencji: Pobierz

III Apel Warszawski: Pobierz

Prezentacje:
Eurochambres
W. Szulc
B. Jankowski
S. Tokarski

HONOROWY PATRONAT:
orzel_z_napisem

PARTNER KONFERENCJI:

enea_50

Enea to renomowany sprzedawca, dystrybutor i producent energii elektrycznej oraz cieplnej. Lider polskiego rynku energetycznego i jedno z największych polskich przedsiębiorstw. Dostarcza prąd do północno-zachodniej Polski i sprzedaje energię ok. 2,5 mln Klientów. Grupa Enea zapewnia bezpieczeństwo energetyczne i najwyższą jakość usług.

logo-ptez

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych jest organizacją zrzeszającą największych krajowych wytwórców energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. PTEZ prowadzi aktywne działania na rzecz rozwoju kogeneracji, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa energetycznego.

PATRON MEDIALNY:
80_cire

rz_logo_duze

Kontakt
Agnieszka Buze
Główny Specjalista
tel. 22 6309620

Powrót >