• A A A

Relacja: Spotkania Komitetu Dialogu Społecznego, 21 XI 2016 r.

28.11.2016

Komitet Dialogu Społecznego KIG w ostatni poniedziałek, 21 listopada, zorganizował konferencję podejmującą temat sytuacji na polskim rynku pracy. Podczas spotkania zaprezentowany został raport dotyczący migracji zarobkowej Polaków, omówiono również najnowsze trendy w zarządzaniu oraz przeprowadzono dyskusję dotyczącą perspektyw rozwoju polskiego rynku pracy.

Konferencję otworzył Andrzej Arendarski – prezes Krajowej Izby Gospodarczej, który podkreślił na wstępie, że sytuacja na rynku pracy może być jednym z najważniejszych problemów hamujących rozwój Polski, ponieważ bez dobrze przygotowanego rynku nie będzie można wprowadzić odpowiednich zmian gospodarczych.

Komitet Dialogu Społecznego przyglądając się liczbom i raportom chce prowadzić dyskusję na temat potrzebnych procesów. Trzeba diagnozować problem i rozmawiać nad możliwościami jego rozwiązania. Dialog musi być  jednak prowadzony na wszystkich poziomach – zarówno w ramach firmy: pracownik-pracodawca, jak również w ramach społeczeństwa: otoczenie-firma, i w końcu w ramach polityczno-regulacyjnych: biznes-rząd – dodał Maciej Witucki, przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

 

Powrót >