• A A A

VI Europejski Meeting Gospodarczy

10.10.2016

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza na VI Europejski Meeting Gospodarczy pt.: POLITYKA KLIMATYCZNO – ENERGETYCZNA UE. PROTOKÓŁ COP 21. POLSKA DROGA – WSPÓLNE CELE, który odbędzie się 25 października 2016 r. w godz. 11.00-14.00 w Warszawie w Hotelu InterContinental, przy ul. Emilii Plater 49.

Głównym celem konferencji jest przedstawienie środowiskom gospodarczym i politycznym UE uwarunkowań polskiej energetyki i wynikających z nich koniecznych wyborów polskiej ścieżki polityki klimatyczno-energetycznej. Stąd podstawowe przesłanie konferencji „Polska droga – wspólne cele”.

Wydarzenie jest kontynuacją cyklu konferencji poświęconych polityce klimatyczno-energetycznej UE organizowanych corocznie przez Krajową Izbę Gospodarczą. Do wystąpień i uczestnictwa w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli: gospodarki polskiej i europejskiej, świata nauki, ochrony środowiska, związków zawodowych, administracji publicznej, Rządu, Sejmu i Senatu RP.

Zakładamy, że efektem meetingu będzie wspólna konkluzja uczestników wyrażona w III Apelu Warszawskim, który zostanie skierowany do organizacji gospodarczych Europy partnerów KIG, europarlamentarzystów i Komisji UE, rządu, partii politycznych i parlamentarzystów w kraju oraz upubliczniony medialnie.

Konferencja będzie transmitowana na żywo na www.cire.pl, www.money.pl oraz www.kig.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres abuze@kig.pl w terminie do 20 października 2016 r. z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska oraz nazwy organizacji/przedsiębiorstwa.

Program konferencji pobierz pdf

Kontakt
Agnieszka Buze
tel: 22 630 96 20
e-mail: abuze@kig.pl

PARTNERZY KONFERENCJI:

ptez_50

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych jest organizacją zrzeszającą największych krajowych wytwórców energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. PTEZ prowadzi aktywne działania na rzecz rozwoju kogeneracji, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa energetycznego.

enea_50

Enea to renomowany sprzedawca, dystrybutor i producent energii elektrycznej oraz cieplnej. Lider polskiego rynku energetycznego i jedno z największych polskich przedsiębiorstw. Dostarcza prąd do północno-zachodniej Polski i sprzedaje energię ok. 2,5 mln Klientów. Grupa Enea zapewnia bezpieczeństwo energetyczne i najwyższą jakość usług.

PATRONI MEDIALNI:

50_cire

rz_logo_male

Powrót >