• A A A
 • Wszyscy zainteresowani będą mogli czasowo wywozić z Polski i wwozić do Kazachstanu na podstawie karnetów ATA następujące grupy towarowe:
  – towary przeznaczone do wystawiania lub wykorzystania na targach, wystawach, pokazach i Kongresach,
  – wyposażenie zawodowe,
  – próbki i wzory handlowe,
  – wyposażenie naukowe i pedagogiczne,
  – sprzęt sportowy i turystyczny

  Karnetów ATA nie można stosować w przypadku przesyłek pocztowych.

  Karnet ATA może być stosowany w przypadku tranzytu.

  Karnet ATA wypełnia się w języku angielskim. Służby celne mogą zażądać tłumaczenia listy ogólnej (General List) na język kazachski lub rosyjski w przypadku wypełnienia karnetu ATA w języku angielskim lub innym języku. W związku z powyższym Krajowa Izba Gospodarcza BLCA zaleca wypełnianie listy ogólnej (General List) w języku angielskim i rosyjskim.

  Wszystkie urzędy celne w Kazachstanie  są uprawnione do dokonywania odpraw karnetów ATA w godzinach pracy.

  Uwaga ogólna: Ze względu na swoje położenie i sąsiedztwo z państwami które bądź nie honorują Karnetów ATA lub w których ograniczone jest zakres stosowania karnetów ATA (np. brak możliwości tranzytu towarów przewożonych na karnetach ATA) wjazd do Kazachstanu z określonych kierunków możliwy jest wyłącznie drogą powietrzną.

 • KIG BLCA posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie „Legalizacja dokumentów, w tym wystawianie świadectw pochodzenia, wydawanie świadectw i zaświadczeń, sprzedaż druków, wydawanie karnetów ATA, organizowanie szkoleń i warsztatów oraz usługi doradcze” na okres do 15 września 2018 r.

 •  

  Wszyscy zainteresowani będą mogli czasowo wywozić z Polski i wwozić do Brazylii na podstawie karnetów ATA następujące grupy towarowe:
  próbki i wzory handlowe,
  towary przeznaczone do wystawiania lub wykorzystania na targach, wystawach, pokazach i kongresach,
  wyposażenie zawodowe,
  wyposażenie naukowe i pedagogiczne,
  sprzęt sportowy i turystyczny
  Karnet ATA może być stosowany w przypadku tranzytu. Instrukcja dotycząca procedury tranzytu zgodnie z prawodawstwem brazylijskim (Instrução Normativa RFB Nº 1639, de 10 de maio de 2016) dostępna jest w portugalskiej wersji językowej tutaj.

  W przypadku towarów wysyłanych frachtem lotniczym lub morskim Karnetów ATA będą akceptowane łącznie z dokumentem towarzyszącym tj. konosamentem (Bill of Lading) lub Lotniczym Listom Przewozowym (an Airway Bill/AWB).

  Karnetów ATA nie można stosować w przypadku przesyłek pocztowych.

  Karnet ATA wypełnia się w języku angielskim lub portugalskim. W przypadku wypełnienia karnetu ATA w innym języku służby celne wezwą do złożenia tłumaczenia dokumentu na jeden z w/w języków.

  Urzędy celne Brazylii są uprawnione do dokonywania odpraw karnetów ATA w godzinach pracy. Lista urzędów celnych dostępna jest tutaj.

 • Przypominamy eksporterom, że od dnia 1.01.2015r. Krajowa Izba Gospodarcza uzyskała uprawnienia do wystawiania świadectw potwierdzających niepreferencyjne pochodzenie towarów.

  Świadectwa pochodzenia są wystawiane zgodnie z procedurami dostępnymi na stronie www.swiadectwapochodzenia.kig.pl

 • „Ułatwienia w działalności eksportowej wprowadzone w 2015 roku”
  Seminaria odbędą się w trzech miastach:
  Wrocław | 15 października
  Zielona Góra | 21 października
  Katowice | 22 października
  W trakcie spotkań poruszone zostaną następujące zagadnienia:
  Ochrona należności eksportowych – KUKE
  Wsparcie działalności eksportowej przez faktoring – KUKE Finance
  Ułatwienia w prowadzeniu działalności eksportowej w prawie celnym – Służba Celna
  Waga świadectwa pochodzenia towaru w eksporcie poza Unię Europejską – KIG BLCA
  Produkt polski – zmiana definicji krajowości towaru – KUKE
  Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej KUKE S.A.: www.kuke.com.pl/aktualnosci.php?news_id=855

 • Przypominamy posiadaczom karnetów ATA wyjeżdżających ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich o konieczności:

  dokonania odprawy wywozowej karnetu ATA przed wyjazdem z ZEA,
  uzyskania odpowiednich wpisów i potwierdzeń służb celnych ZEA dotyczących odprawy.

  UWAGA:
  Wywozowa odprawa celna karnetu ATA musi nastąpić przed odprawą paszportową.

  Po przejściu odprawy paszportowej nie ma możliwości powrotu na terytorium ZEA w celu dokonania odprawy karnetu ATA.

  W przypadku braku odprawy wywozowej karnetu ATA na posiadacza zostanie nałożona kara w wysokości 5.000 AED.

  Lokalizacja punktów odpraw karnetu ATA na lotnisku w Dubaju:

  Terminal 1 hala przylotów: inspection office i Gold Office
  Tel + 971 4 4178847, +971 4 4176839

  Terminal 2 hala przylotów: inspection office
  Tel + 971 4 4176602, +971 4 4176607

  Terminal 3 hala przylotów Hall Nr 4 (nieopodal strefy wolnocłowej i Marhaba Office) inspection Office
  Tel + 971 4 4176812, +971 4 4176813

 • Z dniem 15 maja 2015 r. Indonezja, jako 75 kraj, przystępuje do stosowania Systemu Karnetów ATA do czasowych odpraw celnych.

  Wszyscy zainteresowani będą mogli czasowo wywozić z Polski i wwozić do Indonezji na podstawie karnetów ATA następujące grupy towarowe:

  próbki i wzory handlowe,
  towary przeznaczone do wystawiania lub wykorzystania na targach, wystawach, pokazach i kongresach,
  wyposażenie zawodowe,
  wyposażenie naukowe i pedagogiczne,
  sprzęt sportowy i turystyczny
  Karnet ATA wypełnia się w języku angielskim lub indonezyjskim. W przypadku wypełnienia karnetu ATA w innym języku służby celne wezwą do złożenia tłumaczenia dokumentu na jeden z w/w języków.

  Urzędy celne Indonezji są uprawnione do dokonywania odpraw karnetów ATA w dni robocze w godzinach od 7:30 do 17:00, za wyjątkiem dwóch wymienionych poniżej lokalizacji, gdzie odprawa odbywa się całodobowo:

  1. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta
  (Prime Customs and Excise Office type A of Tanjung Priok, Jakarta) (port morski)

  2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean Soekamo-Hatta, Tangerang, Banten, Indonesia
  (Medium Customs and Excise Office of Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten) (port lotniczy)

 • Od dnia 02.03.2015 r. w ramach pilotażowego programu wystawianie uniwersalnych świadectw pochodzenia wykonywane będzie przez upoważnionych przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej w następujących lokalizacjach:

  Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Gdynia
  Gdynia, ul. Armii Krajowej 24

  Regionalna Izba Gospodarcza, Katowice
  40-084 Katowice, ul. Opolska 15

  Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
  31-049 Kraków, ul. Floriańska 3

  Regionalna Izba Gospodarcza, Lublin
  20-079 Lublin ul. Dolna 3 Maja 8/9

  Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
  90-002 Łódź ul. Tuwima 30

  Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Poznań
  61-805 Poznań ul. Św. Marcin 24 lok. 402

  Izba Przemysłowo-Handlowa, Rzeszów
  35-060 Rzeszów ul. Słowackiego 24/47

  Izba Przemysłowo-Handlowa, Toruń
  87-100 Toruń ul. Kopernika 4

  Dolnośląska Izba Gospodarcza, Wrocław
  50-029 Wrocław, ul. Świdnicka 39

 • Zwiększona została opłata karna w przypadku braku powrotnego wywozu towarów przywiezionych na terytorium Meksyku z wykorzystaniem karnetu ATA w przypadku przekroczenia terminu 6 miesięcy (otermin przewidziany przez meksykańskie służby celne na powrotny wywóz towaru).

  Pierwsze wykroczenie będzie karane opłatą w wysokości 1.840 Peso (ok. 106 EUR), jeżeli wywóz towarów nastąpi niezwłocznie. W przypadku ponownego naruszenia warunków odprawy czasowej opłata wzrośnie do 2.770 Peso (ok. 160 EUR).

  Przedłużenie terminu na wywóz (powyżej 6 miesięcy) możliwe jest w przypadku złożenia do Izby Gospodarczej w Mexico City (CANACO) wniosku najpóźniej na 1 miesiąc przed upływem ważności posiadanego karnetu (dotychczas 2 tygodnie), co wynika z wydłużenia terminu wydania decyzji przez służby celne Meksyku z dotychczasowych 4-5 dni do ok. 1 miesiąca.