• A A A

V Europejski Meeting Gospodarczy

Cykl konferencji poświęconych polityce klimatyczno-energetycznej UE organizowanych corocznie przez Krajową Izbę Gospodarczą. Do wystąpień i uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli reprezentujących gospodarkę polską i europejską, naukę, energetykę, ochronę środowiska, związki zawodowe, największe komitety wyborcze, rząd i administrację publiczną.

Głównym celem konferencji jest ocena Pakietu Klimatyczno-Energetycznego 2020-2030 (w wyborach i determinantach energetyki, w skutkach gospodarczych i społecznych) przez środowiska gospodarcze i przedstawicieli największych komitetów wyborczych oraz określenie obszarów zbieżnych stanowisk, które mogą stać się podstawą dla określenia doktryny polityki energetycznej Polski zapewniającej konkurencyjność polskiej gospodarce i bezpieczeństwo energetyczne.

Kontakt:
Agnieszka Buze
tel: 22 630 96 20
e-mail: abuze@kig.pl

PARTNERZY KONFERENCJI:

TAURON_LOGO_PROMOCYJNE_PIONOWE_CS4

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło.

enea_logo_rgb

Grupa Kapitałowa ENEA Enea to jeden z liderów polskiego rynku energetycznego. Należy do grona największych polskich przedsiębiorstw i najsilniejszych marek. Jest pierwszą polską spółką energetyczną, która zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2008 r. Grupa Enea integruje obszary wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii. Sprzedaje 13% energii wykorzystywanej w Polsce, a 9% krajowej produkcji pochodzi z jej elektrowni. Należąca do Enei sieć dystrybucyjna oplata 20% powierzchni kraju i gwarantuje pewne dostawy energii mieszkańcom północno-zachodniej części kraju. Grupa Enea zatrudnia 10 tysięcy specjalistów, którzy zapewniają bezpieczeństwo energetyczne i najwyższą jakość usług 2,5 mln Klientów.

logo-ptez

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych jest organizacją zrzeszającą największych wytwórców energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Prowadzi badania i promuje ekologiczne, gospodarcze i społeczne korzyści wynikające z zastosowania kogeneracji. Reprezentuje wspólne interesy wytwórców energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji wobec władz centralnych i lokalnych. Inicjuje i uczestniczy w krajowym i unijnym procesie tworzenia aktów prawnych i rozwiązań systemowych. Przygotowuje rozwiązania istotnych zagadnień funkcjonowania i rozwoju elektrociepłowni.
Inicjuje badania ekonomiczne – techniczne – organizacyjne. Współpracuje z innymi organizacjami elektroenergetyki krajowej i zagranicznej.

logo-tgpe-org

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie jest stowarzyszeniem działającym od ponad 20 lat w obszarze wytwarzania energii elektrycznej, zrzeszającym wszystkie elektrownie zawodowe w Polsce. Głównymi celami Towarzystwa jest zapewnienie racjonalnego wykorzystania istniejącego potencjału wytwórczego elektrowni oraz współdziałanie z przemysłem energetycznym w celu inicjowania postępu technicznego w elektroenergetyce.

PATRONI MEDIALNI:

tvp_info_godlo_cmyk_prasa [Converted]    logo_cire