• A A A

Klub Radców Handlowych przy KIG

Klub Radców Handlowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej (zagranicznych dyplomatów akredytowanych w Polsce, zajmujących się tematyką gospodarczo-handlową) został powołany w maju 2014 roku.

Organizacja cyklicznych spotkań poświęconych ważnym tematom gospodarczym, a także wyjazdowych spotkań zagranicznych dyplomatów z przedstawicielami władz regionalnych i lokalnego biznesu to istotne przedsięwzięcie KIG z punktu widzenia promocji gospodarczej Polski. Nasze działania stanowią ważną przesłankę do rozwoju procesu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. W spotkaniach, które odbywają się w języku angielskim, uczestniczy każdorazowo kilkudziesięciu dyplomatów.

Do tej pory odbyły się spotkania w siedzibie KIG poświęcone m.in. prezentacji raportu OECD nt. polskiej gospodarki, sytuacji na rynku rolnym po wprowadzeniu przez Rosję embarga, idei współpracy wyszehradzkiej, omówieniu programu GoAfrica, polityce klimatycznej, w tym rezultatom szczytu COP21 w Paryżu, Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i struktury instytucjonalnej w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Promocji idei zorganizowania EXPO 2022 w Łodzi.

W marcu 2015 roku odbyło się pierwsze wyjazdowe spotkanie Klubu Radców Handlowych do Gdańska z udziałem dyplomatów z 16 krajów, z pięciu kontynentów. W kolejnym spotkaniu w czerwcu 2015 roku 22 dyplomatów, przedstawicieli 19 krajów z 4 kontynentów uczestniczyło w ciekawych spotkaniach z przedstawicielami władz regionalnych i lokalnego biznesu Podlasia. Podczas wyjazdów odwiedzaliśmy Specjalne Strefy Ekonomiczne, Parki Naukowo-Technologiczne, braliśmy udział w konferencjach, mających na celu prezentację ekonomicznego potencjału regionów. Zagraniczni goście odwiedzili też szereg firm. We wrześniu 2015 roku podczas II Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku niektórzy z dyplomatów prowadzili konkretne już rozmowy dot. współpracy z wybranymi firmami. W październiku 2015 roku  26 członków Klubu uczestniczyło w organizowanej przez nas wizycie studyjnej w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Wizyta na Podkarpaciu wiosną 2016 roku obejmowała spotkania w specjalnych strefach ekonomicznych, Dolinie Lotniczej oraz kilku firmach w Rzeszowie, Krośnie, Mielcu, Baranowie Sandomierskim oraz Stalowej Woli z udziałem 33 dyplomatów z 29 ambasad. III Wschodni Kongres Gospodarczy we wrześniu 2016 roku był kolejną okazją do spotkań zagranicznych dyplomatów zarówno z władzami regionu podlaskiego, ale też okazją do wizyt studyjnych w kolejnych  ciekawych firmach.

Dotychczasowe i planowane wydarzenia w ramach Klubu Radców Handlowych mają prowadzić do współpracy korpusu dyplomatycznego ds. ekonomicznych z regionami oraz prezentacji polskich firm, chcących zaistnieć na rynkach zagranicznych.

Jesteśmy przekonani, że nawiązane interesujące kontakty zaowocują współpracą gospodarczą pomiędzy włodarzami regionu i lokalnymi firmami, a przedstawicielami biznesu z krajów reprezentowanych przez członków Klubu.

Kontakt

Anna Derbin
Inicjatorka  i Opiekun Klubu
aderbin@kig.pl
tel: 22 630 94 63
kom: 506 241 636

 • Wielkopolski Fundusz Rozwoju działający od 2009 r. jest spółką samorządu województwa wielkopolskiego, działającą na rzecz rozwoju regionu, w tym rozwoju obszarów miejskich
  i wspierającą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. O Funduszu, celach i zasadach działania mówił jego Prezes Hubert Zobel.

  Kolejnym etapem była wizyta na targach POLECO SYSTEM. Goście zapoznali się z historią i planami tego największego ośrodka targów w Polsce, spotkali się z Prezesem Targów Przemysławem Trawą, wzięli udział w debacie w ramach konferencji „Gospodarka w obiegu zamkniętym – teoria i praktyka”, a także odwiedzili wybrane stoiska, w tym m.in. stoisko organizowane przez Ambasadę Kanady w Polsce, firmę PROTECHNIKA – laureata tegorocznego Złotego Medalu targów POLECO, czy firmę PRONAR. Zwiedzanie stoisk było okazją do zapoznania się z produktami firm, a także do nawiązania bezpośrednich kontaktów.

  W drugiej części dnia goście odwiedzili Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT), który powstał jako pierwszy taki park w Polsce. To miejsce współpracy naukowców, start-upów, a także doświadczonych firm. PPNT jako jedyny w Polsce posiada status jednostki naukowej, która współpracuje ściśle z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. O strukturze Parku i jego podstawowych filarach działalności mówiła Zastępca Dyrektora PPNT i jednocześnie członek Zarządu Fundacji UAM, Ewa Kocińska-Lange. Podczas spotkania w Parku dyplomaci zapoznali się także z działalnością izb gospodarczych w regionie m.in. Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Polskiej Izby Gospodarczej Eksporterów, Importerów i Kooperacji, czy Polsko-Afrykańskiej Izby „ProAfrica”.

  Gościliśmy także na Politechnice Poznańskiej. Uczelnię zaprezentowali: rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski oraz prorektor do spraw nauki prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska. Studenci z Koła Naukowego MECHATRON, pracujący pod opieką prorektora do spraw kształcenia dr hab. Jacka Goca, zaprezentowali zaprojektowane przez siebie roboty. Nie lada gratką była prezentacja bolidu Formuły Student zaprojektowanego przez studentów z Zespołu PUT Motorsport Politechniki Poznańskiej.

  Z dyplomatami spotkał się Maciej Sytek, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w którego kompetencjach znajdują się  sprawy gospodarcze.

  W drugim dniu wizyty odwiedziliśmy wielkopolskie firmy posiadające duży potencjał eksportowy, w tym firmę SOLARIS, producenta nowoczesnych pojazdów komunikacji publicznej. Solaris to także czołowy producent w Europie w zakresie projektowania i budowy autobusów z napędem elektrycznym. Produkowany przez Solaris Autobus Solaris Urbino 12  został wybrany „Autobusem Roku 2017”. Gościliśmy także w firmie CLIP. Clip Logistyka to operator  logistyczny specjalizujący się w kompleksowej obsłudze logistycznej. Baza firmy, z sześcioma nowoczesnymi magazynami klasy A, znajduje się na skrzyżowaniu dwóch korytarzy TEN-T oraz blisko autostrady Berlin – Warszawa.

  W wyjazdowym spotkaniu wzięło łącznie udział 20 dyplomatów z 18 ambasad.

  Poznański Park Naukowo Technologiczny: pobierz pdf

  Clip: pobierz pdf

  Solaris: pobierz pdf

  Spotkanie z Radcami Handlowymi: pobierz pdf

  Kierownictwo Krajowej Izby Gospodarczej reprezentowała Karolina Opielewicz, zastępca Dyrektora Generalnego KIG, która podkreśliła w swoim wystąpieniu, że Krajowa Izba Gospodarcza organizując spotkania Klubu w regionach pełni rolę „pomostu” pomiędzy włodarzami regionów a korpusem dyplomatycznym, wspierając w ten sposób internacjonalizację naszych rodzimych firm.

   

 • Szczegóły dotyczące Kongresu na stronie http://www.wschodnikongres.eu/2017/pl/

  Poza Kongresem odwiedziliśmy także kolejne ciekawe firmy działające na Podlasiu.

  Odwiedziliśmy firmę RODEX, uznanego producenta energooszczędnych okien i drzwi PCV. Produkty firmy to zarówno tradycyjne okna i drzwi o podwyższonej izolacyjności termicznej, ale także okna w innowacyjnym systemie HFL; okna o różnych sposobach otwierania i różnych rodzajach skrzydeł, zarówno do obiektów już istniejących, jak i nowo powstałych.  Radcowie zapoznali się też z portfolio firmy PROMOTECH, producenta profesjonalnych elektronarzędzi, wiertarek na podstawie elektromagnetycznej, ukosowarek do blach i rur, wózków do automatyzacji spawania i cięcia oraz spawalniczych systemów portalowych i wielu innych. Obecnie firma oferuje ponad 300 produktów, dostarczając swoim partnerom

  biznesowym unikalne produkty, z technologią maszynową wiodącą w skali światowej.

  Pod dużym wrażeniem byli nasi goście podczas wizyty w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku. Zakład to jedna z pierwszych w Polsce instalacji termicznego przekształcania odpadów w energię elektryczną i cieplną. Dzięki spalaniu objętość odpadów zmniejszana jest 15-krotnie, a ich masa po spaleniu zmniejsza się 3-krotnie. Radcowie mieli też okazję do spotkań z włodarzami regionu i przedstawicielami administracji, w tym wojewodą, marszałkiem, a także prezydentami Białegostoku i innych miast Podlasia.

  Uczestnikom zaprezentowaliśmy także walory turystyczne regionu w ramach rejsu po jeziorach augustowskich z udziałem Burmistrza Augustowa. W wyjazdowym spotkaniu wzięło łącznie udział 12 dyplomatów z 10 ambasad. Dla niektórych dyplomatów była to pierwsza wizyta na Podlasiu, inni odwiedzili Białystok po raz kolejny. Gośćmi Podlasia w tym samym czasie byli także przedstawiciele izb regionalnych, co stanowiło świetne forum do nawiązania bliższych kontaktów.

  Zgodnie z planami członkowie naszego Klubu odwiedzą jeszcze w tym roku Wielkopolskę.

 • W wizycie udział wzięło 19 dyplomatów z 16 krajów. Podczas pobytu w Łodzi gościom zaprezentowano m.in. „EC1 Łódź – Miasto Kultury”, komplex który stanowić będzie podstawową powierzchnię dla planowanej Wystawy.

  Jednym z największych atutów kandydatury Polski i Miasta Łodzi do organizacji International EXPO 2022 jest proponowana lokalizacja Wystawy, która znajduje się w samym centrum – Europy, Polski i w centrum Miasta, będąc częścią rdzenia priorytetowej pod kątem rewitalizacyjnym Strefy Wielkomiejskiej” – podkreślał podczas prezentacji Tomasz Trela, Pierwszy Wiceprezydent Łodzi. Wystawa w samym centrum miasta oznacza również znakomite skomunikowanie terenu. Obecność nowoczesnego dworca Łódź Fabryczna i planowana budowa tunelu wpływają zarówno na możliwość obsługi komunikacyjnej uczestników i odwiedzających, jak też na możliwość obsługi Wystawy od strony logistycznej. Koncepcja EXPO 2022 przekształca ją z imprezy wystawienniczej w festiwal aktywności miejskiej. Poprzez wprowadzenie do programu elementów sentymentalnych i emocjonalnych, doświadczeń pojedynczych uczestników przemian rewitalizacyjnych, historii indywidualnych osób, wzrośnie wiarygodność zarówno miasta jako poligonu działań rewitalizacyjnych, jak również Programu jako rzeczywistego testimonium – przekonywał Robert Kolczyński, p.o. Dyrektora Wydziału ds. Spraw Zarządzania Projektami UM w Łodzi. Jako temat (hasło przewodnie) EXPO 2022 przyjęto City Re:Invented.

  „Jestem przekonany, że możliwość bezpośredniego zapoznania się z koncepcją organizacji EXPO właśnie w Łodzi może okazać się istotnym czynnikiem wpływającym na decyzje podczas głosowania w BIE przedstawicieli krajów, z których przyjechali goście” – dodał towarzyszący  dyplomatom Marek Kłoczko, wiceprezes-dyrektor generalny Krajowej Izby Gospodarczej.

  Goście odwiedzili także zrewitalizowaną Fabrykę Grohmana, która jest siedzibą Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes Zarządu wraz ze swoim zespołem zaprezentowała Strefę, która obejmuje 3 województwa i rozciąga się na terenie ponad 1300 ha. Strefa oferuje pomoc publiczną w zróżnicowanej wysokości w zależności od wielkości firm i charakteru planów inwestycyjnych na terenie Strefy. Atuty to zasoby ludzkie, centrum nowych technologii (m.in. BioNanoPark) oraz tradycje przemysłowe. Ciekawym programem prowadzonym przez Strefę jest Program Partner oraz akcelerator Startup Spark, który powstał w ramach działania ScaleUp programu Start in Poland.  W Strefie dbają o inwestorów; m.in. działa tutaj szkoła brytyjska, która pozwala na utrzymanie jednolitego poziomu nauczania dla dzieci kadry inwestorów w przypadku ich przeprowadzki. Organizowane są też Business Mixery, które cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Uczestnicy Business Mixer Łódzkiej SSE biorą udział w serii bezpośrednich spotkań. Jest to idealna szansa, aby zaprezentować firmę, wymienić się wizytówkami, zawrzeć nowe kontakty i znaleźć odpowiednich kooperantów, dostawców i klientów.

  W drugiej części dnia zagraniczni goście zapoznali się z przykładami rewitalizacji odwiedzając m.in. Księży Młyn, Pałac Herbsta, Piotrkowską OFF, Manufakturę – zrewitalizowaną fabrykę Poznańskiego, czy hotel Vienna House Andel’s.

  Dyplomaci byli pod wrażeniem.
  „Łódź to dla mnie miasto Nr 1 w Polsce” – mówił jeden z afrykańskich dyplomatów.
  „Dziękuję ogromnie za doskonałą wizytę studyjną zorganizowaną przez KIG do Łodzi, która pomogła docenić mocne atuty Miasta, chcącego gościć EXPO 2022” – napisał radca z Indii.
  „Byłem pod wielkim wrażeniem tego miasta” – wtórował radca z Portugalii.

  Wyniki głosowania Biura Wystaw Światowych już w połowie listopada br.
  Liczymy na poparcie kandydatury Łodzi.

  Presentation EXPO: pobierz pdf

  Main premises: pobierz pdf

 • W kwietniowym spotkaniu uczestniczyło ok. 50 dyplomatów z 6 kontynentów, w tym z takich krajów jak: Argentyny, Armenii, Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Kanady, Chin, Chorwacji, Czech, Demokratycznej Republiki Konga, Danii, Egiptu, Estonii, Francji, Gruzji, Grecji, Węgier, Indonezji, Iranu, Japonii, Kuwejtu, Łotwy, Litwy, Libii, Luksemburga, Macedonii, Mołdowy, Czarnogóry, Maroka, Nowej Zelandii, Norwegii, Peru, Portugalii, Rumunii, Rosji, Hiszpanii, Szwajcarii, Tunezji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Wietnamu.

  Tym razem gościem Klubu Radców Handlowych przy KIG był Pan Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, zaś głównym tematem spotkania Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz szeroko pojęta dyplomacja gospodarcza. Radcowie pytali o różne aspekty, w tym m.in. o strategię dotyczącą innowacji.  Odpowiadając minister Kwieciński wskazał, że Polska doceniając wagę innowacji dla rozwoju gospodarczego uruchomiła specjalny program dla innowacyjnych firm, głównie start-upów o nazwie Start in Poland, na realizację którego przeznaczono budżet w wysokości ok. 1 mld USD. Charakteryzując stan polskiej gospodarki wiceminister rozwoju mówił m.in. że resort finansów zakłada, że w 2017 r., w efekcie oczekiwanego przyspieszenia w wydatkowaniu środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-20, inwestycje zwiększą się – w ujęciu rocznym – realnie o 7,2 proc. Wzrost na zbliżonym poziomie ma utrzymać się w kolejnych latach prognozy. Nie wykluczył, że wzrost PKB Polski będzie wyższy niż prognozowane 3,6 proc. Minister Kwieciński wskazał także, że bezrobocie w Polsce jest na rekordowo niskim poziomie i wynosi obecnie 8,2 proc.

  Uzupełnieniem wystąpienia Pana Ministra Kwiecińskiego były informacje nt. systemu instytucjonalnego w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju przekazane przez Pana Pawła Borysa, Prezesa Zarządu PFR. Radcowie dopytywali m.in. o nowe instrumenty finansowe oferowane przez PFR, PAIH, KUKE i BGK w zakresie internacjonalizacji polskich firm, rozwoju eksportu, czy inwestycji zagranicznych. Zainteresowanie wzbudził też system nadzoru PFR nad poszczególnymi agencjami, wchodzącymi w skład Funduszu.

  Jako pełnomocnik rządu ds. Expo 2022 minister Kwieciński przedstawił także koncepcję Expo, o którego organizację w Łodzi Polska ubiega się konkurując z Minneapolis (USA) i Buenos Aires (Argentyna). Łódzkie Expo miałoby odbyć się pod hasłem CITY:REINVENTED.

  Jednym z celów cyklu spotkań Klubu jest stworzenie platformy do prezentacji naszych partnerów – wiodących polskich firm, mających duży potencjał rozwoju na rynkach zagranicznych. Tym razem gościem Klubu była Polska Grupa Zbrojeniowa SA. Przedstawiciele PGZ SA na czele z  Panem Mirosławem Tarczoniem, dyrektorem Biura Współpracy Międzynarodowej, przedstawili komplementarną ofertę spółek wchodzących w skład Grupy.

  Prezes KIG, Andrzej Arendarski poinformował gości o planach dot. Klubu. Na etapie uzgodnień jest organizacja spotkań w regionie dolnośląskim oraz wielkopolskim.

  Prezentacja Expo: pobierz pdf

  Prezentacja PGZ: pobierz pdf


  English version

  On 19th April, 2017 was held the succeeding meeting of the Commercial Counselors’ Club at the Polish Chamber of Commerce. Since almost three years active Club brings together foreign diplomats accredited in Poland who are responsible for economic and commercial matters. About 50 diplomats from 6 continents attended the last meeting representing Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, China, Croatia, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Egypt, Estonia, France Kuwait, Latvia, Lithuania, Libya, Luxembourg, Macedonia, Moldova, Montenegro, Morocco, New Zealand, Norway, Peru, Portugal, Romania, Russia, Spain, Switzerland, Tunisia, United Arab Emirates, United States of America and Vietnam.

  This time the guest of the Club of Commercial Counselors at KIG was Mr. Jerzy Kwieciński, Secretary of State at the Ministry of Economic Development, while the main topic of the meeting was the Strategy for Responsible Development and economic diplomacy. Diplomats asked about various aspects, including an innovation strategy. Answering Mr. Kwieciński pointed out that Poland is aware of the importance of innovation for economic development and launched a special program for innovative companies, mainly start-ups called Start in Poland, for which the budget was allocated about $ 1 billion. Talking about the Polish economy, the deputy minister of economic development underlined, that the Ministry of Finance assumes that in 2017, as a result of the expected acceleration in spending EU funds from the 2014-20 financial perspective, investments will grow by 7.2% in real terms. Growth at the similar level is expected to be continuing in the next years forecast. He did not exclude that the GDP growth of Poland would be higher than the forecasted 3.6%. Minister Kwieciński also pointed out that unemployment rate in Poland is at a record low level (currently 8.2%).

  In addition to Mr Kwiecinski’s speech, there was information on the institutional system within the framework of the Polish Development Fund (PFR) provided by Mr. Paweł Borys, the President of the PFR Board. Diplomats were interested in new financial instruments offered by PFR, PAIH, KUKE and BGK in the field of internationalization of Polish companies, export development or foreign investment.

  As a Government Plenipotentiary for Expo 2022, Minister Kwieciński also presented the concept of Expo. Poland is  competing which the organization of EXPO in Lodz Poland with Minneapolis (USA), and Buenos Aires (Argentina). The Łódź Expo would take place under the slogan CITY RE:INVENTED.

  One of the goals of the Club’s meetings is to create a platform for the presentation of our partners – leading Polish companies with great potential for development on foreign markets. During the last meeting the guest of the Club was Polish Armaments Group PLC (PGZ SA ). Representatives of PGZ SA headed by Mr. Mirosław Tarczoń, the director of the International Co-operation Office, presented a complementary offer of the Group’s companies.

  Andrzej Arendarski, the President  of the Polish Chamber of Commerce informed about the Club’s plans. This year we would like to organize meetings in the Lower Silesian (Dolnośląskie) and in the Greater Poland (Wielkopolskie) regions.

  Expo presentation: download pdf

  PGZ presentation: download pdf

 • Wschodni Kongres Gospodarczy to znaczące wydarzenie w życiu makroregionu Polski Wschodniej, znaczące forum wymiany poglądów i spotkań przedstawicieli biznesu, lokalnych władz i polityków, także tych z krajów sąsiedzkich. Tematyka Kongresu była bardzo zróżnicowana. W Kongresie wzięło udział wielu prominentnych gości i specjalistów. W sesji plenarnej drugiego dnia Kongresu Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, stwierdził, że strategia rządu na rzecz zrównoważonego rozwoju powinna być konsultowana, a później realizowana przy  udziale przedstawicieli samorządu gospodarczego, tj. przedstawicieli biznesu. Ankieta, jaka została przeprowadzona wśród uczestników sesji pokazała, że współdziałanie rządu i przedstawicieli regionu jest – w opinii ankietowanych – kluczowym dla wsparcia rozwoju w najważniejszych obszarach.

  Szczegóły dotyczące Kongresu na stronie http://www.wschodnikongres.eu/2016/pl/

  Poza kongresem odwiedziliśmy także kolejne ciekawe firmy działające na Podlasiu. Radcowie zapoznali się z portfolio mleczarni MLEKOVITA; przeprowadzili indywidualne rozmowy z handlowcami. Odwiedziliśmy firmę SaMasz, producenta maszyn rolniczych i komunalnych, zwiedzając halę produkcyjną oraz plac z gotowymi produktami. Pod dużym wrażeniem byli nasi goście podczas wizyty w rodzinnej firmie ChM, produkującej implanty medyczne. Podczas zapoznawania się z procesem produkcji mogliśmy także zobaczyć pracę drukarki 3D, pierwszej w Polsce takiej drukarki używanej w celach komercyjnych.

  Radcowie mieli też okazję do spotkań z włodarzami regionu i przedstawicielami administracji, w tym wojewodą, marszałkiem, a także prezydentami Białegostoku, Łomży, Suwałk, Hajnówki.
  Starosta hajnowski i burmistrz Hajnówki byli gospodarzami w trakcie turystycznego wątku wizyty. Goście odwiedzili Białowieski Park Narodowy, w tym rezerwat żubrów oraz Muzeum Przyrodniczo-Leśne.

  Gośćmi Podlasia w tym samym czasie byli także przedstawiciele Prezydium KIG oraz izb regionalnych, co stanowiło świetne forum do nawiązania bliższych kontaktów.

  W wyjazdowym spotkaniu wzięło łącznie udział 17 dyplomatów z 15 ambasad. Dla niektórych dyplomatów była to pierwsza wizyta na Podlasiu, inni odwiedzili Białystok po raz kolejny.

  Zgodnie z planami członkowie naszego Klubu odwiedzą jeszcze w tym roku Śląsk, w tym Katowice i inne miasta regionu.

  Prezentacja: Pobierz

  Relacja w wersji angielskiej: Pobierz

 • W wizycie organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego udział wzięło 33 dyplomatów z 29 krajów, z 5 kontynentów. Delegacji przewodniczył Prezes KIG Andrzej Arendarski.

  Dyplomaci mieli okazję poznać gospodarcze oblicze Podkarpacia oraz innowacyjne i inteligentne specjalizacje regionu.

  „Podkarpacie ma ogromne walory. Tu się czuje wielką energię, tu są prężne firmy, które same osiągnęły sukces i potrafią kooperować z najlepszymi firmami na świecie. To jest najlepsza legitymacja, aby ściągnąć tu inne firmy ze świata. Region jest dobrze skomunikowany, ma duży potencjał, dobrze wyszkolone kadry. To niezaprzeczalne atuty” – podkreślił Prezes Arendarski.

  Wizyta rozpoczęła się konferencją w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym, podczas której zaprezentowano region, jego stolicę oraz istniejące na Podkarpaciu klastry. Poza stolicą województwa goście odwiedzili także Krosno, Mielec, Baranów Sandomierski oraz Stalową Wolę oraz działające na tym obszarze Specjalne Strefy Ekonomiczne. Wszędzie spotykali się z władzami lokalnymi i przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu.

  Zorganizowano także szereg wizyt studyjnych w firmach działających na Podkarpaciu. Goście mieli okazję odwiedzić producenta wysoko precyzyjnych elementów do silników lotniczych oraz innych komponentów dla przemysłu lotniczego – firmę McBraida. W Krośnie obok Centrum Dziedzictwa Szkła dyplomaci zawitali do firmy Splast, która specjalizuje się w przetwórstwie technicznych tworzyw termoplastycznych, wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej, elektronicznej, AGD, kosmetycznej oraz budowlanej. W Mielcu poza Inkubatorem Nowych Technologii IN-TECH zorganizowano objazd po Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec odwiedzając Melex A&D Tyszkiewicz, firmę produkującą znane na całym świecie pojazdy elektryczne i wózki golfowe, a także firmę Bury Technologies – wiodącego producenta rozwiązań multimedialnych dla przemysłu motoryzacyjnego i telefonii komórkowej.

  Nie lada gratką miał być lot pokazowy samolotu M-28, który został odwołany ze względu na złe warunki pogodowe.

  Zwiedzanie zamku w Baranowie Sandomierskim było namiastką turystycznej prezentacji regionu. W pięknej Sali Zamku zaprezentowano z kolei Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Przed powrotem do Warszawy włodarze Stalowej Woli zaprosili gości do laboratorium filii Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Wizyta w Uniwheels Production, wiodącego producenta felg ze stopów lekkich była ostatnim etapem tego krótkiego, ale jakże intensywnego programu.

  Klub Radców Handlowych przy KIG, zagranicznych dyplomatów akredytowanych w Polsce odpowiedzialnych za współpracę ekonomiczną i handlową, rozpoczął działalność w 2014 r. Organizacja wyjazdowych spotkań zagranicznych dyplomatów z przedstawicielami władz regionalnych i lokalnego biznesu to istotne przedsięwzięcie KIG z punktu widzenia promocji gospodarczej Polski. Działania KIG stanowią ważną przesłankę do rozwoju procesu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.

  Jesteśmy przekonani, że nawiązane interesujące kontakty zaowocują współpracą gospodarczą pomiędzy włodarzami regionu i lokalnymi firmami, a przedstawicielami biznesu z krajów reprezentowanych przez członków Klubu. Kilkoro dyplomatów już zapowiedziało kolejne wizyty na Podkarpaciu z delegacjami przedsiębiorców.

 • Po powitaniu Prezesa KIG, Andrzeja Arendarskiego, merytorycznego wprowadzenia dokonał przedstawiciel Komitetu KIG ds. Energii i Polityki Klimatycznej Janusz Turski podkreślając zaangażowanie Komitetu, reprezentanta szerokiego grona przedsiębiorstw, w wypracowywanie stanowisk i rekomendacji dotyczących kreowanej przez UE polityki klimatyczno-energetycznej i jej wpływu na polską gospodarkę.

  Pan Paweł Sałek, Sekretarz Stanu w Min. Środowiska przekazał informacje o przyjętym przez  195 krajów Porozumieniu Paryskim UNFCCC, w którym z taką samą uwagą potraktowano działania zmierzające do redukcji emisji CO2 poprzez m.in. wprowadzanie nowych technologii, czy zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym, jak również jego pochłaniania m.in. przez lasy. Podkreślił także dobrowolny charakter pomocy finansowej dla krajów rozwijających się, jaką świadczyć mają kraje, które znalazły się w poszerzonej bazie donatorów. Oznacza to że nie nałożono na Polskę żadnych zobowiązań finansowych – pomoc finansowa świadczona przez Polskę będzie miała charakter dobrowolny – dodał Paweł Sałek.

  Gość podkreślił również działania polskiej delegacji podczas Szczytu, które skierowane były m.in. na promocję Polski jako lidera we wdrażaniu konwencji klimatycznej. Na uwagę zasługuje fakt, iż przy wzroście PKB o 100% Polska dokonała 5 krotnie większej redukcji CO2 niż wynikało to z zapisów Protokołu z Kyoto (redukcja na poziomie 30% zamiast 6%). Warto też podkreślić aktywny udział Polski w organizację kolejnych konferencji COP. Podczas Szczytu w Paryżu uznano polskie racje promujące lasy jako pochłaniacz CO2 (zapis taki znalazł się w Porozumieniu Paryskim). Wiceminister Sałek przekazał także informacje nt. udziału przedstawicieli polskiego rządu, w tym m.in. Premier Beaty Szydło oraz Ministra Środowiska Jana Szyszko na COP21 w Paryżu.

  W spotkaniu w dniu 11 stycznia 2016 r. uczestniczyło ponad 30 dyplomatów, ponadto przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Senatu, izb bilateralnych, a także ekspertów Komitetu KIG ds. Energii i Polityki Klimatycznej.

  Spotkania Klubu to także platforma prezentacji polskich firm, posiadających potencjał rozwoju na rynkach zagranicznych. Tym razem swoją ofertę zaprezentowały firmy: EL-Q oraz Consus Group.

  Z uwagi na fakt, że było to pierwsze spotkanie w Nowym Roku z życzeniami noworocznymi goście otrzymali symboliczny prezent w postaci magnetycznej zakładki z nadrukiem obrazu Edwarda Dwurnika, jednego z najbardziej znanych współczesnych polskich malarzy.

  Prezes Arendarski poinformował gości o kolejnym spotkaniu Klubu Radców Handlowych przy KIG, które odbędzie się w dniach 9-10 marca 2016 r. Tym razem będzie to 2-dniowe, wyjazdowe spotkanie na Podkarpacie organizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

 • W zorganizowanej przy współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych  wizycie udział wzięło 26 dyplomatów z 21 krajów, a także przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podczas pobytu w NCBJ gospodarze zaprezentowali m.in. reaktor badawczy „Maria”, Ośrodek Radioizotopów Polatom, Zakład Aparatury Jądrowej HITEC, Centrum Informatyczne Świerk oraz Park Naukowo-Technologiczny.

  Zbigniew Gołębiewski, zastępca dyrektora NCBJ ds. ekonomicznych i rozwojowych wyraził zadowolenie, że zaproszenie do złożenia wizyty w Świerku przyjęła tak liczna grupa dyplomatów oraz podkreślił, że możliwość bezpośredniego zapoznania się z szeroką i zróżnicowaną ofertą instytutu w wielu przypadkach może okazać się czynnikiem decydującym o nawiązaniu konkretnych rozmów handlowych.  „Wierzę, że pobyt i zainteresowanie naszych gości różnymi aspektami działalności NCBJ przyniosą nam wszystkim wymierne korzyści już w najbliższej przyszłości”  – dodał.

  Marek Kłoczko, wiceprezes-dyrektor generalny Krajowej Izby Gospodarczej zaznaczył, że cykliczne spotkania w ramach Klubu i omawianie tematów ważnych z punktu widzenia naszych interesów zagranicznych to przedsięwzięcia istotne z punktu widzenia promocji gospodarczej Polski. „ Jesteśmy przekonani, że nawiązane interesujące kontakty zaowocują współpracą gospodarczą pomiędzy krajowymi ośrodkami naukowymi i firmami a przedstawicielami biznesu z krajów reprezentowanych przez członków Klubu” – dodał.

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) to jeden z największych instytutów badawczych w Polsce, zatrudniający ponad tysiąc pracowników. Zajmuje się m.in. wspieraniem budowy polskiej energetyki jądrowej, badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. NCBJ posiada jedyny w Polsce reaktor badawczy Maria wykorzystywany do wytwarzania izotopów promieniotwórczych, radiacyjnej modyfikacji materiałów oraz badań na wiązkach neutronów. Ośrodek uczestniczy w międzynarodowych przedsięwzięciach badawczych oraz w pracach nad nowymi technologiami jądrowymi. Urządzenia opracowane w NCBJ będą wdrażane w Parku Naukowo-Technologicznym w Świerku.

  Prezentacja NCBJ: Pobierz pdf

 • Po serii spotkań w stolicy, poświęconych tematyce ekonomicznej i prezentacji wybranych polskich firm, dysponujących potencjałem na rynkach zagranicznych, w dniach 18-21 czerwca 2015 r. odbyło się kolejne wyjazdowe spotkanie Klubu Radców Handlowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Członkowie Klubu byli tym razem gośćmi ziemi podlaskiej (w marcu zagraniczni goście odwiedzili województwo pomorskie).

  Tym razem 22 dyplomatów, przedstawicieli 19 krajów z 4 kontynentów uczestniczyło w ciekawych spotkaniach z przedstawicielami władz regionalnych i lokalnego biznesu odwiedzając Suwałki, Augustów, Grajewo, Narew, Bielsk Podlaski oraz Białystok. W Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach, podobnie jak i w Parku Naukowo-Technologicznym w Białymstoku odbyły się konferencje, mające na celu prezentację ekonomicznego potencjału regionów. Z ofertą podlaskiego biznesu radcowie mogli się także zapoznać podczas wystawy zorganizowanej przez Suwalską SSE. Zagraniczni goście odwiedzili także firmę MALOW w Suwałkach, produkującą metalowe meble, mleczarnię MLEKPOL w Grajewie, stocznię jachtów ŚLEPSK w Augustowie, firmę AC w Białymstoku, produkującą samochodowe instalacje gazowe, producenta ciągników i maszyn rolniczych i komunalnych PRONAR w Narwi, a także producenta domów modułowych – firmę UNIBEP w Bielsku Podlaskim. Potencjał prezentowanych firm przeszedł najśmielsze oczekiwania naszych gości.
  Członkowie Klubu w swoich wystąpieniach informowali o kierunkach potencjalnej współpracy gospodarczej z reprezentowanymi przez nich krajami.
  Uczestnikom wyjazdowego spotkania Klubu zaprezentowaliśmy także walory turystyczne regionu w ramach rejsu po jeziorach augustowskich.

  Partnerem przedsięwzięcia była Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku, z prezesem Witoldem Karczewskim na czele. W spotkaniach wzięli udział włodarze regionu i przedstawiciele administracji i samorządów poszczególnych miejscowości, w tym m.in. Wojewoda Podlaski Andrzej Meyer, Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Kazimierz Baszko, Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. Z ramienia KIG uczestniczył Wiceprezes-Dyrektor Generalny Marek Kłoczko.

  Organizacja wyjazdowych spotkań zagranicznych dyplomatów z przedstawicielami władz regionalnych i lokalnego biznesu to istotne przedsięwzięcie KIG z punktu widzenia promocji gospodarczej Polski. Nasze działania stanowią ważną przesłankę do rozwoju procesu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.

  Jesteśmy przekonani, że nawiązane interesujące kontakty zaowocują współpracą gospodarczą pomiędzy włodarzami regionu i lokalnymi firmami, a przedstawicielami biznesu z krajów reprezentowanych przez członków Klubu.

  English version

  Polish Chamber of Commerce has created a new formula of the foreign promotion for domestic regions and companies. Established in May 2014 at Polish Chamber of Commerce the Commercial Counsellors Club brings together accredited in Poland foreign diplomats responsible for economic issues. After a series of meetings in the capital city devoted to economy and to the presentations of selected Polish companies with potential to compete on foreign markets, there was a succeeding meeting outside Warsaw between 18 June and 21 June 2015. This time Club members were hosted in Podlasie (previously in March our foreign guests visited Pomorskie voivodship).

  On this occasion 22 diplomats, representatives of 19 countries from 4 continents participated in interesting meetings with representatives of regional and local businesses while visiting Suwalki, Augustow, Grajewo, Narew, Bielsk Podlaski and Bialystok. Conferences held in the Science and Technology Park in Suwalki as well as in the Science and Technology Park in Bialystok aimed at presenting the economic potential of the region. Club members got also familiar with the offer of Podlasie business during the exhibition organized by the Suwalki Special Economic Zone. Moreover, foreign guests visited the metal furniture manufacturing company MALOW in Suwalki, the dairy MLEKPOL in Grajewo, yachts shipyard ŚLEPSK in Augustów, the automotive gas installation producer “AC” in Bialystok, a manufacturer of tractors, agricultural and municipal machinery PRONAR in Narew and also a manufacturer of modular houses – company UNIBEP in Bielsk Podlaski. The potential of the presented companies surpassed our guests’ expectations. In their speeches the Club members informed about the directions of potential economic cooperation with the countries they represented. While cruising on the lakes next to Augustow we also showed the participants the regional touristic attractions.

  Chamber of Commerce and Industry in Bialystok, and its President Witold Karczewski were our partners in coordinating this project. The representatives of the regional authorities and local governments, including Podlaskie Province Governor Andrzej Meyer, Marshal of Podlasie Mieczyslaw Kazimierz Baszko, Mayor of Białystok Tadeusz Truskolaski, Mayor of Suwalki Czeslaw Renkiewicz attended these meetings. Polish Chamber of Commerce was represented by Vice President-Director General Marek Kłoczko.

  We believe that PCC’s initiative to organize the meeting series with foreign diplomats and representatives of regional and local business is an important factor in economic promotion of Poland. Our actions are an important prerequisite for the development of the process of Polish enterprises internationalization.

  We are confident that the established contacts will result in economic cooperation between the authorities of the region, local companies and businesspeople from countries represented by the members of the Club.

 • Partnerami przedsięwzięcia byli: Prezydent Miasta Gdańsk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich.

  Dwudziestu członków Klubu uczestniczyło w uroczystym otwarciu i zwiedzaniu targów Amberif. Odbyło się też spotkanie z bursztynnikami. Poza pozytywnymi wrażeniami była to możliwość zapoznania się z potencjałem polskiej branży bursztynniczej.

  Prezes Zarządu oraz kierownictwo Biura Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wraz z przedstawicielami z Bydgoszczy i Grudziądza oraz Dyrektorem Invest in Pomerania przekonywali o wyjątkowych możliwościach inwestowania na północy Polski podczas wizyty w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Podkreślano walory świetnej współpracy na linii samorząd lokalny, ośrodki naukowo-badawcze, biznes. PSSE zarządza Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, a na terenach byłej stoczni Gdynia tworzy Bałtycki Port Nowych Technologii. Zorganizowano wizyty w kilku innowacyjnych firmach, działających na terenie Parku. Członkowie Klubu zobaczyli jak przygotowywany jest pierwszy na świecie pełnometrażowy malarski film animowany o życiu Vincenta Van Gogha w Studiu BreakThru Films (www.breakthrufilms.pl). W 2008 roku Studio zostało uhonorowane statuetką Oskara za krótkometrażowy film animowany „Piotruś i wilk”. Odwiedzili firmę FancyFon – tworzącą oprogramowanie dla klientów globalnych oraz świadczącą usługi z zakresu zdalnego zarządzania smartfonami i tabletami (www.fancyfon.com). W Studiu Motyw zapoznali się z projektem podwodnego hotelu na Malediwach (http://motyw.org/37192/362521/work/underwater-hotel). Odwiedzili także firmę Svanvid (www.svanvid.com) – producenta aktywnych i naturalnych surowców dla branży kosmetycznej oraz farmaceutycznej.

  Dyplomaci z 16 krajów, z pięciu kontynentów odwiedzili też gminę Gniewino. Troska miejscowych władz o harmonijny rozwój całego regionu, przy dbałości o zachowanie naturalnego piękna okolic zaowocowały powstaniem kompleksu turystyczno-rekreacyjnego „Kaszubskie Oko”. W gminie działa hotel Mistral, który w 2012 r. podczas mistrzostw Euro 2012 gościł ekipę hiszpańską. Przedstawiciele gminy przedstawili także plany powstania nowych obiektów oraz możliwości inwestycyjne na terenie gminy, zapraszając do współpracy.

  Do bezpośrednich rozmów z przedstawicielami miejscowych elit doszło podczas kolacji w hotelu Gdańsk. Wzięli w niej udział przedstawiciele urzędów Gdańska, Gdyni, Sopotu, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, Targów Gdańskich, Stowarzyszenia Bursztynników, organizacji Pracodawcy Pomorza oraz przedstawiciele Biznesu, w tym m.in. Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, firmy Fresh Bike.

  Prezes KIG, Andrzej Arendarski wyraził nadzieję, że nawiązane interesujące kontakty zaowocują współpracą gospodarczą pomiędzy włodarzami regionu, a krajami reprezentowanymi przez członków Klubu.

  English version: Pobierz pdf

  Prezentacja: Pobierz pdf

 • Stanowisko polskiego rządu przedstawili Robert Piłat, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Karolina Załuska, Naczelnik Wydziału w Departamencie Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa. Przedstawili oni także informacje o działaniach podejmowanych przez polski rząd na rzecz polskich firm poszkodowanych w wyniku embargo. Podczas prezentacji Pan Piłat podkreślił, że wyniki Nadzwyczajnej Komisji UE ds. Rolnictwa nie spotkały się z akceptacją strony polskiej.

  Temat wzbudza duże zainteresowanie, stąd w spotkaniu wzięło udział ponad pięćdziesięciu zagranicznych dyplomatów, którzy aktywnie uczestniczyli w dyskusji.

  Prezentacja: Pobierz pdf

  English version

  Nieformalna część spotkania była okazją do dalszej wymiany poglądów. Nasi goście mieli szansę spróbowania polskich jabłek, umytych technologią Ozonepack firmy Janfruit, zapoznać się z ofertą firmy Mokobody oraz degustować wspaniałe polskie wina z winnicy Dom Bliskowice.

  On 8 October 2014 Commercial Counsellors Club at Polish Chamber of Commerce had a meeting dedicated to the agricultural topic, especially to the Russian export ban on agricultural and food products which was implemented in August this year. Polish government’s standpoint was introduced by Mr. Robert Piłat Director of Department of International Cooperation and by Ms. Karolina Załuska, Head of Horticultural Division of Department of Agricultural Markets in the Ministry of Agriculture and Rural Development. They also provided information on actions taken by Polish administration to help companies which were affected by the Russian embargo. During the presentation Mr. Piłat highlighted that the outcome of the Extraordinary EU Agriculture Council held on 5th September didn’t meet Polish expectations.

  On the meeting more than 50 diplomats accredited to Poland were interested and actively took part in a debate with the presenters.

  The informal part of the meeting was also a great opportunity to exchange views on the topic. Moreover, our guests could taste Polish apples washed by “ozonpack” technology by Janfruit company, familiarize themselves with Mokabody company offer and as well taste great Polish wines from Winery Dom Bliskowice.

 • Krajowa Izba Gospodarcza zainicjowała stworzenie Klubu Dyplomatów ds. Ekonomicznych z placówek i agencji handlowych akredytowanych w Polsce, którego nazwa brzmi „Klub Radców Handlowych przy Krajowej Izbie Gospodarcze”j (ang. Commercial Counsellors Club at Polish Chamber of Commerce
  tj. CCC at PCC ).

  W dniu 15 maja br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 miało miejsce inauguracyjne spotkanie.  Inicjatywa spotkała się z szerokim odzewem. Ponad 70% dyplomatów zadeklarowało chęć uczestnictwa w spotkaniach Klubu.

  Na pierwsze spotkanie, poświęcone analizie raportu OECD dot. polskiej gospodarki, którego dokonał Pan Ryszard Petru, przybyło ponad 40 dyplomatów reprezentujących kraje ze wszystkich kontynentów. Honorowymi gośćmi byli przedstawiciele administracji, w tym Pan Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu i Pan Jaromir Sokołowski, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Pani Krystyna Gurbiel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa oraz Pan Maciej Kołodziejski, zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Pan Adam Orzechowski, zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki.
  Obecni byli także ambasadorowie RP, zasłużeni w rozwijaniu naszych kontaktów międzynarodowych, a także prezesi izb bilateralnych. Do sukcesu spotkania przyczynili się nasi sponsorzy: firmy BATIDA, DobreWina i WTC Warsaw. Członkowie Klubu otrzymali zaproszenia jako goście honorowi do udziału w imprezie „Poland Speciality Foods and Beverages” w dniu 11 czerwca br. organizowanej przez media group BiznesPolska.

  Ideą Klubu jest organizowanie cyklicznych, nieformalnych spotkań, co ułatwi członkom Klubu wzajemne kontakty, a także kontakty z przedstawicielami administracji czy instytucji w Polsce, związanych z tematyka gospodarczą. Gospodarzami kolejnych spotkań będą poszczególni członkowie klubu, czy też ich grupy i to oni będą proponować tematykę. Kolejne merytoryczne spotkanie odbędzie się we wrześniu. Jego  organizatorami będą dyplomaci z krajów Czwórki Wyszehradzkiej
  tj. Czech, Węgier, Słowacji i Polski. Podczas rozmów pojawiły się też propozycje kolejnych spotkań.
  W bardziej odległej perspektywie przewidywane są też spotkania w polskich regionach, współorganizowane z izbami regionalnymi. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Pan Andrzej Arendarski podkreślił w swoim wystąpieniu, że planowany cykl wydarzeń ma na celu stworzenie platformy korpusu dyplomatycznego ds. ekonomicznych jako forum do zacieśniania współpracy, a przez to intensyfikacji działań związanych z promocją gospodarczą. Będzie to także platforma do prezentacji naszych partnerów – wiodących polskich firm, mających duży potencjał rozwoju na rynkach zagranicznych.

  English version

  Polish Chamber of Commerce has initialized the Club of Diplomats for economic issues integrating the representatives of embassies and trade agencies accredited in Poland. The name given to this entity is: Commercial Counsellors Club at Polish Chamber of Commerce i.e CCC at PCC.

  On 15th of May at the Polish Chamber of Commerce headquarter at 4 Trębacka Street the inauguration meeting was held. The initiative of establishing the Club were welcomed with great pleasure by diplomats among which 70% declared their will of participation in the events of the Club hosted at PCC.

  The first meeting was dedicated to the analysis of OECD’s report concerning Polish economy led by Mr. Ryszard Petru. Over 40 diplomats representing all continents were present. The Guests of Honor were  the representatives of Polish authorities including Mr. Olgierd Dziekoński (Secretary of State), Jaromir Sokołowski (Undersecretary of State) at Chancellery of the President of Poland, Mrs. Krystyna Gurbiel (Undersecretary of State in the Ministry of Agriculture), Mr. Maciej Kołodziejski (Deputy Director of Economic Cooperation Department in the Ministry of Economy) and Mr. Adam Orzechowski (Deputy Director of the Department of Trade Policy in the Ministry of Economy). Among the participants there were a Presidents of Bilateral Chambers of Commerce, as well as Polish ambassadors, well known for their influence on development of our foreign relations. Contributors of the success of our meeting were our sponsors: BATIDA, DobreWina and WTC Warsaw. The Club Members had received an invitation to participate in “Poland Specialty Foods and Beverages” event organized on 11th of June by media group BiznesPolska.

  The main idea of the Club is to organise informal meetings on a regular basis in order to support mutual contacts of its members, as well as providing them help in contacts with state authorities and other institutions of Poland in the field of economy. The hosts of future meetings will be particular members or the groups of members and they will propose the topic of the event. Next substantive meeting will take place in September 2014 and will be organized by diplomats from countries of the Visegrad Group i.e. Czech Republic, Hungary, Slovakia and Poland. On the meeting the diplomats had suggested the subjects of next events. In the long term the regional meetings are planned in cooperation with regional chambers of commerce. The President of the PCC Mr. Andrzej Arendarski has emphasized in his speech that the idea of those meetings is to create a forum for economic diplomats in order to enhance their cooperation and to intensify the economic promotion. It is also intended to be a platform for the presentation of our partners – the leading Polish companies and their activities abroad.

 • Celem spotkań zagranicznych dyplomatów, zajmujących się tematyką ekonomiczną, jest integracja środowiska oraz ułatwienie kontaktów z przedstawicielami administracji oraz instytucji w Polsce, związanych z tematyką gospodarczą. Do tej pory odbyły się spotkania poświęcone m.in. prezentacji raportu OECD nt. polskiej gospodarki, nt. sytuacji na rynku rolnym po wprowadzeniu przez Rosję embarga, a także nt. idei współpracy wyszehradzkiej. Członkowie Klubu byli też zapraszani na targi “Poland Specialty Foods and Beverages”, czy “Kongres Innowacyjnej Gospodarki”. W przyszłości planowane są także spotkania w innych regionach Polski, które zamierzamy zorganizować przy współpracy naszych izb regionalnych.

  Tematem spotkania w dniu 15 grudnia br. było otwarcie Polski na rynki afrykańskie. O dużym zainteresowaniu polskich firm właśnie tym kierunkiem świadczyła chociażby liczba wizyt na wysokim szczeblu przedstawicieli państw afrykańskich w Polsce w 2014 roku (30 spotkań z delegacjami zagranicznymi m.in. z Angoli, Gwinei, Iraku, Iranu, Liberii, Mauretanii, Nigru, Omanu, Rep. Kongo, RPA, Senegalu, Tanzanii, Togo i Zambii – z udziałem 350 przedsiębiorstw) oraz szereg wydarzeń poświęconych aktywności polskich przedsiębiorstw na tych rynkach.

  Wiceminister Gospodarki, Pan Andrzej Dycha przekazał zebranym stanowisko rządu RP dot. programu Go-Africa i informacje nt. instrumentów stosowanych przy jego realizacji. Podkreślił, że polskie firmy są zainteresowane pogłębianiem relacji handlowych oraz inwestycji na tym kontynencie, a rządowy program Go-Africa ma na celu wsparcie firm, które chcą być aktywne na tamtejszych rynkach. To także instrument służący budowaniu dobrego wizerunku naszego kraju wśród lokalnych przedsiębiorców. Pan Bartłomiej Lewandowski z PAIIZ mówił o imprezach organizowanych w ramach Programu.

  O działaniach Ministerstwa Spraw Zagranicznych w obszarze dyplomacji ekonomicznej w mijającym  2014 roku oraz o planach na rok 2015 mówiła p. Anna Barbarzak, Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej. Podkreśliła rolę współpracy z placówkami dyplomatycznymi państw akredytowanych w Polsce. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza przy nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z krajami pozaeuropejskimi, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców. Rok 2014 obfitował w wydarzenia związane z promocją polskiej gospodarki. „MSZ będzie kontynuować działania w tym obszarze w przyszłym roku. Liczymy na dalszą współpracę z placówkami dyplomatycznymi państw afrykańskich w Polsce” – mówiła Pani Barbarzak.

  Wieloletni, byli Ambasadorowie w krajach afrykańskich, Jerzy Wieliński i Andrzej Łupina podzielili się swoimi doświadczeniami jak robić biznes w Afryce, podkreślając znaczenie osobistych kontaktów w relacjach także i biznesowych.

  Dyskusja dotyczyła głównie współdziałania administracji oraz instytucji otoczenia biznesu, a także konieczności rozszerzenia obecności dyplomatycznej w tym regionie.

  Gospodarzami spotkania byli prezes KIG, Pan Andrzej Arendarski oraz wiceprezes – dyrektor generalny, Pan Marek Kłoczko. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 dyplomatów z różnych krajów oraz przedstawiciele resortów: spraw zagranicznych, gospodarki, finansów, a także izb bilateralnych. W naszym zamyśle spotkania Klubu to także platforma prezentacji polskich firm, posiadających potencjał rozwoju na rynkach zagranicznych. Tym razem swoją ofertę zaprezentowały firmy: PESA Bydgoszcz, Contractus, Cynkomet oraz Jazon.

  Z uwagi na okres przedświąteczny, przy udekorowanej choince, nasi goście mieli także okazję zapoznać się z tradycjami bożonarodzeniowymi w Polsce i skosztować specjałów naszej wigilijnej kuchni, serwowanej przez restaurację Batida, a także skosztować polskich win z Winnicy Dom Bliskowice.

  Na pożegnanie goście obdarowani zostali ręcznie zdobionymi bombkami z firmy Bombkarnia.

  English version

  This year Polish Chamber of Commerce has initiated the Club of Diplomats for economic matters which integrates the representatives of embassies and trade agencies accredited to Poland. The initiative of establishing the Club was warmly welcome by diplomats.

  The main idea of the Club is to organise informal meetings on a regular basis in order to support mutual contacts of its members, as well as to provide them with help in establishing or facilitating contact with state authorities and other institutions of Poland related to economic matters.

  So far, we organised meetings dedicated to OECD report on the Polish economy, to the situation in the agricultural market after the Russian embargo, as well as to the idea lying behind Visegrad cooperation. The Club Members were also invited to participate in – amongst all – “Poland Specialty Foods and Beverages Expo” or “Congress of Innovative Economy”.

  Meeting held on 15 December 2014 – the last this year – was dedicated to the cooperation with African countries, especially with an emphasis on the Go-Africa Program. The subject introduced by our guest of honour Mr. Andrzej Dycha, Undersecretary of State from Ministry of Economy, was of interest to diplomats from many countries, not only from Africa. He stressed thatPolishcompanies are interestedin deepeningtrade relationsand investmentson the continent, and the Go-Africa Programaims to supportcompanies which want tobe activein those markets. He pointed out that it is alsoan instrument forbuilding agoodimage of our countryamong localentrepreneurs.Mr.BartłomiejLewandowski fromPAIIZspoke about theevents organizedunder the Program.

  The activities of the Ministry of Foreign Affairs in the area of economic diplomacy in 2014 and the plans for 2015, were introduced by Mrs. Anna Barbarzak, Director of the Economic Cooperation Department. She emphasized the role of cooperation with diplomatic missions accredited in Poland. This is of particular importance, especially when establishing business relations with countries outside Europe, which are becoming more and more popular for Polish entrepreneurs. In 2014 there was a lot of events related to the promotion of the Polish economy. Foreign Ministry will continue to work in this area next year. We look forward to further cooperation with diplomatic missions from African countries in Poland „– said Mrs. Barbarzak.

  At this occasion also former ambassadors to African countries shared their experiences on how to do business in Africa. They stressed how personal contacts are important in those countries.

  Approximately 40 diplomats participated in the meeting, have shown interest in the matter and actively took part in a debate.

  Next to a beautifully decorated, fancy and colourful Christmas tree during the informal part of the meeting our guests had a great opportunity to familiarize themselves with Christmas traditions in Poland.

  It is noteworthy that Club meetings are also intended to be a platform for the presentation of our partners – the leading companies and their activities abroad. Our guests got acquainted with offers from PESA Bydgoszcz, Contractus, Cynkomet and Jazon as well as with the taste of Polish Christmas specialities served by BATIDA and had a chance to taste great Polish wines from Dom Bliskowice Winery.

   

 • The aim of the event organized by Media Group BiznesPolska was to connect  specialty food and beverage producers with buyers, distributors, importers, and hotel F&B managers in Poland.

  “VIP and Commercial Counsellors Banquet” evening where Mr. Jerzy Drożdż, Ambassador, Director of Foreign Relations Office in Polish Chamber of Commerce, gave a speech about the initiative of establishing the Club constituted an integral part of the Expo. Mr. Drożdż pointed out that cooperation between Club Members and partners like BiznesPolska is interesting to both sides and can help to consolidate economic and trade cooperation.