• A A A

Kojarzenie partnerów biznesowych

Krajowa Izba Gospodarcza świadczy usługę profesjonalnego kojarzenia partnerów do 1991 roku.

Jeżeli Państwa firma zainteresowana jest internacjonalizacją swojej działalności KIG pomoże Państwu w realizacji takiego przedsięwzięcia w formie dostarczenia kontaktów do potencjalnych partnerów handlowych.

Usługa świadczona jest w oparciu o wypełniony formularz zgłoszeniowy on-line: tutaj

Po otrzymaniu zapytania Biuro Współpracy z Zagranicą KIG analizuje Państwa ofertę pod kątem możliwości dopasowania dla Państwa partnerów na wskazanym rynku (za jeden rynek uznawane jest jedno Państwo).

Cena netto usługi: 400 EUR + VAT
Cena brutto usługi: 492 EUR

Warunki realizacji:
1.    Usługa realizowana jest po otrzymaniu oraz przeanalizowaniu formularza zgłoszeniowego
2.    Wyszukiwanie rozpoczyna się po zarejestrowniu płatności na koncie KIG
3.    Wyszukiwanie trwa do 20 dni roboczych od momentu zarejestrowania płatności
4.    Ilość zidentyfikowanych partnerów zależna jest of specyfiki danego rynku oraz branży.
5.    Rola KIG sprawdza się do identyfikacji potencjalnych partnerów, nie uczestniczy ona natomiast w negocjacjach oraz nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i rezultaty negocjacji podjętych przez Zleceniodawcę.

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą
Aneta Dąbrowska
tel: +48 22 630 96 13
e-mail: bwzz@kig.pl

Piotr Lipiec
tel: +48 22 630 96 06
e-mail: plipiec@kig.pl

Usługi doradcze proeksportowe

Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym świadczone są przez Krajowa Izbę Gospodarczą w zakresie poszukiwania nowych rynków zagranicznych, partnerów do wspólnych przedsięwzięć, wsparcia w działalności proeksportowej podczas misji wyjazdowych i międzynarodowych targów za granicą.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani poszukiwaniem nowych rynków zagranicznych, partnerów do wspólnych przedsięwzięć, wsparciem w działalności proeksportowej zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych w ramach pomocy de minimis ( do 200 tyś. euro przez 3 lata). Oferujemy usługi doradcze proeksportowe w zakresie: organizacji bezpośrednich rozmów dwustronnych B2B podczas misji wyjazdowych i międzynarodowych targów za granicą, selekcji i kojarzenia partnerów do współpracy zagranicznej oraz wsparcia w indywidualnych kontaktach i pomocy doradczej we wdrażaniu planów rozwoju eksportu.

Zgłoszenie zapotrzebowania na usługi doradcze proeksportowe – formularz – tutaj

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 97 23, 630 97 07
tel. 22 630 97 73, 630 97 83
fax 22 826 41 99, 827 46 73
e-mail: bwzz@kig.pl