• A A A

Zespół doradców dyplomatycznych

 • W dniu 7 czerwca br. odbyło się kolejne i tym razem ostatnie w upływającej kadencji władz Krajowej Izby Gospodarczej spotkanie Zespołu Doradców Dyplomatycznych Prezesa KIG.

  Honorowym gościem spotkania był Pan Ambasador Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Pan Marek Prawda to polski socjolog i dyplomata, były Ambasador Polski w Szwecji i Niemczech. 1 września 2012 objął stanowisko stałego przedstawiciela Polski przy Unii Europejskiej. Zakończył urzędowanie 29 lutego 2016, a od 1 kwietnia 2016 r. sprawuje funkcję dyrektora przedstawicielstwa KE w Polsce.

  Spotkanie rozpoczął wykład Pana Ambasadora na temat aktualnej sytuacji w Unii Europejskiej, pozycji Polski na arenie międzynarodowej oraz możliwych scenariuszy rozwoju Europy przy obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych i gospodarczych oraz nasilających się trendach migracyjnych. Wykład stanowił wstęp do dyskusji członków zespołu, która przeciągnęła się do późnych godzin wieczornych.

  Spotkanie zakończono podsumowaniem dotychczasowej pracy zespołu oraz wniosek o kontynuację jego działalności w nowej kadencji władz KIG. Pierwsze spotkanie tego grona po zakończeniu procesu wyborczego w KIG odbędzie się we wrześniu 2017 r.

  Zespół Doradców Dyplomatycznych KIG powstał w 2014 roku, a w skład jego wchodzą byli ambasadorowie RP. Jego zadaniem jest przygotowywanie oraz opiniowanie dla KIG kierunków polskiej polityki gospodarczej, systemu promocji i dialogu przedsiębiorców z administracją rządową oraz wsparcie KIG-u w zakresie wypracowania modelu powiązań między biznesem a polityką. Zespół ma wymiar ekspercki i liczy kilkanaście osób.

  Zapraszamy do kontaktu z Zespołem.

  Kontakt
  Agnieszka Salamończyk –
  Z-ca Dyrektora BWZZ
  tel: 22 630 97 73
  email: asalamonczyk@kig.pl