• A A A

Komitet Budownictwa KIG o prawidłowościach ocen technicznych dla wyrobów budowlanych

21.11.2019

W czwartek, 18 listopada br., Komitet Budownictwa Krajowej Izby Gospodarczej dyskutował na temat prawidłowości wydawania krajowych i europejskich ocen technicznych dla wyrobów budowlanych. W spotkaniu uczestniczyli eksperci z branży, przedstawiciele instytutów oraz administracji budowlanej w Polsce.

Informację na temat funkcjonowania sytemu w Polsce przedstawiała Pani Anna Panek, Z-ca Dyrektora ds. Oceny Technicznej i Harmonizacji z Instytutu Techniki Budowlanej. Poinformowała, że w Polsce funkcjonuje 8 instytutów upoważnionych do wydawania ocen technicznych dla wyrobów budowlanych, w tym 3 upoważnione do wydawania krajowych ocen technicznych i 5 do wydawania zarówno krajowych jaki i europejskich ocen technicznych. Instytucją, która wydaje najwięcej dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby budowlane jest Instytut Techniki Budowlanej (wśród wydawanych ocen 80% stanowią krajowe oceny techniczne a pozostałe 30% dotyczą europejskich ocen technicznych). Wyjaśnienie przepisów o wyrobach budowlanych dostępne tutaj.

W dyskusji podjęto temat wysokości stosowanych opłat, w tym opłat za badania przeprowadzane przez laboratoria ITB oraz czasu niezbędnego do wydania oceny technicznej ubiegającemu się przedsiębiorcy (standardowo procedura trwa ok. pół roku). Najczęstszą przyczyną odmowy wydania dokumentu są kwestie formalne np. brak wyrobu w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem znakowania. Nie zanotowano odmowy z powodu, że wyrób po badaniach nie nadawał się do stosowania.

Funkcjonowanie systemu wydawania ocen technicznych dla wyrobów budowlanych ocenił Pan Jacek Michalak, Wiceprezes Zarządu firmy Atlas. Podkreślił, że co do zasady system jest jasny i prosty. Natomiast występują przypadki nieprawidłowości w wydawaniu ocen technicznych np. z naruszeniem obowiązujących przepisów lub nieznajomości przez niektóre instytuty definicji zasadniczej charakterystyki. Podkreślił, że największym problemem z punktu widzenia dużego producenta wyrobów budowlanych jest częsta zmiana przepisów prawnych.