Relacja: Forum Gospodarcze Polska - Brazylia z udziałem Wiceprezydenta Brazylii, Michela Temera, 17 września 2015 r.

20.09.2015

W związku z oficjalną wizytą w Polsce Wiceprezydenta Federalnej Republiki Brazylii pana Michela Temera 17 września br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się Polsko-Brazylijskie Forum Gospodarcze zorganizowane we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz Ambasadą Brazylii w Warszawie oraz Polską Agencja Przedsiębiorczości oraz Polsko- Brazylijską izbą Gospodarczą.

Głównym celem wizyty Wiceprezydenta Temera były kwestie gospodarcze, w związku z powyższym Wiceprezydentowi towarzyszyli ministrowie: górnictwa i energii, lotnictwa cywilnego, portów, rybołówstwa, turystyki, oraz wiceministrowie: spraw zagranicznych, nauki i technologii. W składzie delegacji znajdywała się również liczna grupa brazylijskich biznesmenów, z różnych branż, m.in. lotniczej, innowacyjnych technologii, przemysłu obronnego, telekomunikacji, surowców chemicznych, marketingu i reklamy, transportu i bankowości.

Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej, Marek Kłoczko otworzył Forum podkreślając, że Brazylia jest krajem o ogromnym potencjale, który ma historycznie więzi przyjaźni z Polską. Wspomniał też o planowanej przez KIG misji handlowej do Brazylii w drugiej połowie października oraz liczne inne wydarzenia związane z promocją bilateralnej współpracy biznesowej pomiędzy Polską a Brazylią.

Wicepremier Janusz Piechociński zaznaczył natomiast, że Polskę cechuje stabilny wzrost gospodarczy. Zdaniem Wicepremiera nowy rozdział w dwustronnych kontaktach handlowych pomiędzy Polską a Brazylią w 2015 r. otworzą przede wszystkim: przemysł stoczniowy i offshore, a także kolejowy i transportowy. Równie perspektywicznymi obszarami są także: sektor rolno-spożywczy, kosmetyczny, farmaceutyczny, wyroby przemysły elektromaszynowego i motoryzacyjnego, a także górnictwo.

Wiceprezydent Michel Temer podczas swojego wystąpienia zaznaczył z kolei, że o zainteresowaniu rozwojem współpracy ze strony władz Brazylii świadczy także uznanie Polski w brazylijskim Krajowym Planie Eksportu na lata 2015-18 za jeden z rynków priorytetowych. Wiceprezydent podkreślił, że  zależy im na wzmocnieniu relacji z Polską, która uważana jest w Brazylii za lidera w Europie Środkowo-Wschodniej.

Przyjechało ze mną kilku ministrów, którzy reprezentują ważne sektory naszej gospodarki. To świadczy o tym, jak ważne dla nas są stosunki z Polską. Przyjechali też z nami przedsiębiorcy brazylijscy. Obecnie w Brazylii zainwestowaliśmy bardzo duże środki w programy rozwojowe. Są to programy, dzięki którym chcemy przyciągnąć inwestorów zagranicznych. Rząd Brazylii i przedsiębiorcy chcą, żeby Polacy przyjechali do naszego kraju i tam inwestowali – w porty, kolej, lotniska – powiedział.

Wiceprezydent Temer przypomniał także, że w Brazylii mieszka ponad 4 miliony Polaków i wezwał do wykorzystania tego potencjału.

Podczas spotkania zostało podpisane ponadto, porozumienie o współpracy pomiędzy polskim i brazylijskim resortami turystki.

W drugiej części forum uczestnicy mieli okazje zapoznać się z prezentacjami Ministerstwa Gospodarki- Departamentu Współpracy Dwustronnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Narodowego Rozwoju Gospodarczego Brazylii oraz ABIMO – Brazylijskiego Stowarzyszenia Przemysłu Urządzeń Medycznych i Stomatologicznych, oraz APEX Brazil oraz usługami Polsko- Brazylijskiej Izby Gospodarczej, której Prezes Janusz Wisniewski był moderatorem całego spotkania.

Na zakończenie spotkana odbyły się biznesowe rozmowy bilateralne.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciowa z Forum.

Kontakt:

Monika Sasiak
Biuro Współpracy z Zagranicą
22 630 97 23

msasiak@kig.pl

Maria Nowakowska
Biuro Współpracy z Zagranicą
22 630 97 83
mnowakowska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.