2021 rok ze wzrostem PKB 5,7%

07.02.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępne dane o dynamice PKB w całym roku 2021

dane o PKB

Wzrost w ujęciu realnym wyniósł 5,7%, po spadku o 2,5% w roku 2020. Okazał się nieco lepszy od oczekiwanego przez rynek.

W czwartym kwartale 2021 roku dynamika PKB mogła osiągnąć 8,0% r/r, a w pierwszym kwartale 2022 7,1%.

W całym roku 2021 PKB w ujęciu nominalnym szacowany jest na 2609 mld PLN (571 mld EUR). W roku 2022 dynamika PKB prognozowana jest na 4,5%. W ujęciu nominalnym PKB wyniesie 2934 mld PLN (654 mld EUR).

 

Sprawdź grudniowy przegląd makroekonomiczny KIG  >>> POBIERZ

Check the December macroeconomic review >>> DOWNLOAD

 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.