• A A A

VI Międzynarodowe Forum Inwestycyjne w Skarżysku-Kamiennej, 25 listopada

14.10.2021

Tegoroczna edycja odbędzie się on-line. Zachęcamy do rejestracji!

Celem Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Skarżysku – Kamiennej jest wykreowanie platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z różnych państw, w tym z krajów Europy, Azji, Afryki i Ameryki Północnej. Tegoroczny temat MFI obejmie przede wszystkim warunki prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach pandemii COVID-19, zarówno możliwości wsparcia działalności gospodarczej przez władze centralne i samorządowe jak i zdolności współpracy władz samorządowych z przedsiębiorstwami.

Dzięki współpracy z ważnymi partnerami zagranicznymi, MFI to idealne miejsce do nawiązania wartościowych kontaktów zawodowych i spotkania cenionych ekspertów z branż istotnych z punktu widzenia prowadzenia biznesu (finanse, strategia budowania przewagi konkurencyjnej, marketing itp.). Tegoroczna edycja z racji sytuacji epidemiologicznej w całości odbędzie się on-line przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Do udziału w Forum zapraszane są przede wszystkim firmy, które poszukują partnerów zagranicznych zarówno w zakresie sprzedaży jak i zakupu różnego rodzaju towarów i usług; administrację samorządową oraz organizacje pozarządowe.

https://evenea.pl/pl/wydarzenie/827757-4

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.