Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych (SPL) i Polski Związek Pracodawców Leśnych (PZPL) - apelują

27.09.2023

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych (SPL) i Polski Związek Pracodawców Leśnych (PZPL) domagają się poprawy sytuacji prywatnych przedsiębiorstw wykonujących usługi na rzecz Lasów Państwowych. Dotychczas prowadzone działania okazały się bezskuteczne, dlatego 28 września br. o godz. 10:00 na rogu ul. Grójeckiej i Racławickiej, przy siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa, na której przedstawione zostaną główne postulaty przedsiębiorców:

  • poprawa sytuacji prywatnych przedsiębiorstw wykonujących usługi na rzecz nadleśnictw,
  • poprawa bezpieczeństwa pracowników prywatnych przedsiębiorstw,
  • zaprzestanie monopolistycznych praktyk, które prowadzą podwykonawców do tzw. szarej strefy,
  • ukrócenie tolerancji dla przedsiębiorstw o niskich kompetencjach, wykonujących prace za zaniżone stawki kosztem oszczędności na swoich pracownikach,
  • poprawa jakości edukacji specjalistów leśnych,
  • wprowadzenie systemowych rozwiązań, które uregulują tą gałąź gospodarki.

W wydarzeniu wezmą udział przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz LP:

– Wojciech Szczotka, Marta Ucinek i Artur Kunda ze Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych im. M. Wierzbickiego w Gołuchowie

– Wojciech Wójtowicz i Lucjan Długosiewicz z Polskiego Związku Pracodawców Leśnych

Na miejscu będzie możliwość rozmowy z przedstawicielami Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych i Polskiego Związku Pracodawców Leśnych.


W przypadku pytań – kontakt:

Wojciech Szczotka (SPL), tel.668 116 299

Lucjan Długosiewicz (PZPL), tel. 501 484 357

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.