Spotkanie biznesowe z tureckimi producentami wyrobów żelaznych i stalowych [12.10.2023]

03.10.2023

Turcja

Jeden z wiodących związków tureckich eksporterów – Związek Eksporterów Stali organizuje spotkanie biznesowe w Warszawie w dniu 12 października 2023 r.
W delegacji udział wezmą producenci wyrobów żelaznych i stalowych oraz metalowych materiałów konstrukcyjnych.

Wydarzenie odbędzie się w Hotelu Marriott w godzinach 10.00-17.00.

Poniżej znajdziecie Państwo stronę internetową wydarzenia:

https://www.b2b-poland.org/

 


 

Türkiye

One of leading exporter’s unions in Türkiye (Steel Exporters Union) will organize a business meeting in Warsaw on October 12, 2023. Turkish delegation is consisting of producers of iron and steel products and metal construction materials.

The event will be held at Marriott Hotel btwn 10.00-17.00.

Please find the website of the event below:

https://www.b2b-poland.org/

 

 

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.