Relacja: Forum Polsko-Irańskie z delegacją z prowincji Chuzestan, 26-27.01.2017 r.

30.01.2017

W dniach od 26 do 27 stycznia 2017 r. przebywała w Warszawie delegacja z irańskiej prowincji Chuzestan, głównego ośrodka przemysłu petrochemicznego i energetycznego Iranu, gdzie zlokalizowane są najważniejsze strefy wolnocłowe oraz porty morskie.

Delegacja składała się z 20 przedstawicieli administracji rządowej Prowincji Chuzestan, instytucji otoczenia biznesu, stref wolnocłowych i obiektów przemysłowych, zaś przewodniczył jej Pan Gholamreza Shariati, Gubernator Prowincji Chuzestan. Delegaci odwiedzili Lublin, Zamość i Warszawę.

W związku z wizytą  w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej  w dniu 26 stycznia br. odbyło się Forum Gospodarcze Polska – Iran z udziałem przedstawicieli biznesu z Iranu oraz polskich przedsiębiorców zainteresowanych działaniami na tym rynku.

Ze strony Krajowej Izba Gospodarczej Forum przewodniczył Pan Andrzej Piłat, Wiceprezes KIG oraz Prezes niedawno utworzonej Polsko-Irańskiej Rady Biznesu.

Przed rozpoczęciem części oficjalnej Forum, Gubernatora Chuzestanu i Ambasadora Iranu przyjął prezes KIG, P. Andrzej Arendarski.

W spotkaniu wziął także udział Pan Vahid Tahery, Prezes Polsko-Irańskiej Izby Gospodarczej.

Podczas Forum praktyczne uwagi na temat aktualnego stanu i możliwości współpracy z Iranem przekazali przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Kuke S.A., BGK S.A. oraz Kancelarii Prawnej WOLFTHEISS, która była partnerem spotkania.

Po zakończeniu części oficjalnej, odbyły się rozmowy bilateralne firm polskich i przedstawicieli irańskiego biznesu.

Uczestnikom spotkania przekazane zostały informacje nt. najbliższych przedsięwzięć  promocyjnych KIG  realizowanych na rynku irańskim; będą to:

•    w dniach 20 – 24 lutego, irańska delegacja z Prowincji Wschodniego Azerbejdżanu  z wizytą w Polsce,
•    w dniach 3 – 6 marca, delegacja polskiego biznesu do Iranu: Teheran, Qazvin,  REJESTRACJA
•    w dniach 5 – 8 maja, delegacja polskiego biznesu do Iranu: Teheran (Oil & Gas Exhibition), Chuzestan.

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą

Maria Nowakowska
Tel. 22 630 97 83,
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Agnieszka Salamończyk,
Tel. 22  630 97 73,
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas,
Tel. 22 630 97 52,
email : ewojtas@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.