Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2018

24.01.2018

W dniu 18 stycznia 2018 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie  odbyło się „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2018” – doroczna inicjatywa Krajowej Izby Gospodarczej, podczas której przedstawiane są plany nt. międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty oraz samorząd gospodarczy. DOR jest również okazją złożenia podziękowań za dotychczasowe wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom na rynkach zagranicznych.

Tegoroczne wydarzenie objęte było Honorowym Patronatem Ministra Spraw Zagranicznych oraz Honorowym Patronatem  Ministerstwa Rozwoju.

W spotkaniu DOR 2018 udział wzięło ponad 400 osób:  przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej i samorządowej, w tym województw, miast i urzędów marszałkowskich, jak również przedsiębiorców oraz reprezentantów izb przemysłowo-handlowych i bilateralnych.

Głównymi gośćmi wydarzenia byli to m.in. p. Jadwiga Emilewicz- Minister Przedsiębiorczości i Technologii reprezentująca także Premiera M. Morawieckiego, p. Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, p. Konrad Szymański – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz p. Jacek Bogucki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Irena Szewińska – Wiceprezes PKOL oraz marszałkowie województw.  W tym roku swój potencjał zaprezentowały m.in. województwo podlaskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie i lubelskie.

DOR był okazją do podsumowań minionego rok z perspektywy działalności międzynarodowej polskich przedsiębiorstw i administracji oraz wpływu warunków rozwoju polskiej przedsiębiorczości na obecność polskich firm za granicą i okazją do zaprezentowania planów na rok przyszły.

 

Oficjalną część DOR’2018 otworzył Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski podsumowując miniony 2017 rok z perspektywy działalności międzynarodowej KIG oraz wpływu  warunków rozwoju polskiej przedsiębiorczości na obecność polskich firm za granicą. Prezes KIG zaznaczył, że poprawa stosunków Polski z UE będzie ważną kwestia na 2018 r. „Walczyliśmy o Polskę wolną, demokratyczną. Mówienie o Polsce poza UE godzi w dobro naszego kraju.”

Minister Jadwiga Emilewicz, reprezentująca Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zapewniła podczas swojego wystąpienia podczas DOR, że kończą się prace nad konstytucją dla biznesu, a nadchodzący rok będzie jeszcze lepszy dla przedsiębiorców. Jednym z ułatwień będzie tzw. innovation box. „To specjalny przywilej podatkowy, dla tych, którzy będą uzyskiwać przychody z komercjalizacji w wyniku prac badawczo-rozwojowych” – wyjaśniała minister.

Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski podsumował sukcesy resortu w poprzednim roku i zapewnił, że sektor energii stawia na innowacje.

Konrad Szymański, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zwracał uwagę na stabilność naszego kraju na tle Europy. „Polska nie przeżywa zawahania co do projektu europejskiego” – zaznaczył. Minister Szymański podkreślił, że „zawahanie” wobec europejskiego projektu” jest odczuwalne w niektórych stolicach Europy, ale nie w Warszawie.

Irena Szewińska, Wiceprezes PKOL, wyraziła radość z faktu, że Dyplomatyczne Otwarcie Roku odbywa się w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i zaznaczyła, że  sportowcy są wspaniałymi ambasadorami Polski na świecie

Część oficjalną DOR’2018 zakończyły wystąpienia głównych partnerów strategicznych wydarzenia: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Podkarpackiego, KUKE.

Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego podkreślił, że województwo podlaskie to przede wszystkim aktywna gospodarka. Aktywna w wielu obszarach i aspektach. „Nasz region jest miejscem, w którym oprócz pięknej przyrody można podziwiać wysokie technologie i nowoczesne, dynamiczne firmy. Myślę, że nasza myśl technologiczna czerpie bardzo dużo energii z przyrody. Nastawieni jesteśmy na dynamizm i ekspansję, ale przy tym dbamy o nasze dziedzictwo i czystość natury” potwierdził.

Wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk zaznaczył, że obecny rok ma wielkie znaczenie dla województwa podkarpackiego, które dzięki swojej bogatej historii lotniczej i 80-cio letniemu doświadczeniu w projektowaniu i budowie statków powietrznych przyczyniło się  do rozwoju polskiego lotnictwa, które w bieżącym roku również obchodzi swoje stulecie.

Oficjalną część wydarzenia zamknęło krótkie wystąpienie Wiceprezes KUKE Katarzyny Kowalskiej.

Uczestnicy  Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2018 mieli okazję nie tylko  do wielu ciekawych rozmów, wymiany informacji i nawiązania kontaktów biznesowych, ale mogli również skosztować regionalnych przysmaków, w tym Gęsi Kołuckiej z woj. Kujawsko – Pomorskiego, specjałów z Podlasia, oraz produktów Piwnej Manufaktury Browaru Jabłonowo, Cydru Lubelskiego, Krajowej Spółki Cukrowej, wód mineralnych Staropolanka, Selenka oraz Cechini Muszyna. Partnerem technicznym wydarzenia była firma LIDEX. Uczestnicy mieli także okazję odwiedzić stoiska partnerów m.in. KUKE, swoją flagową realizacje elektrycznego autobusu prezentował URSUS.

W trakcie wieczoru odbyła się także loteria podarunkowa, w której fundatorem nagród była firma Emirates (lot do Dubaju)  WineAvenue (wina).

Dziękujemy wszystkim partnerom Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2018, wśród których znaleźli się:

 

Zapraszamy do współpracy partnerskiej w kolejnej edycji Dyplomatycznego Otwarcia  Roku, która odbędzie się w styczniu 2019.

 

Kontakt:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Agnieszka Salamończyk
Zastępca Dyrektora
tel: 22 630 97 73
e-mail:asalamonczyk@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.