• A A A

9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

26.09.2019

W dniach 16-18 października już po raz 9. przedsiębiorcy spotkają się z przedstawicielami najwyższych władz państwowych, samorządowych, kluczowych instytucji kultury i świata nauki. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który w 11 ścieżkach tematycznych rozwinie hasło SMART – SAFE – SOLUTIONS, jak co roku odbędzie się w stolicy Górnego Śląska – w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Trwający trzy dni EKMŚP to okazja do spotkania ekspertów, przedstawicieli władz i doświadczonych przedsiębiorców. Regionalna Izba Gospodarcza, organizator wydarzenia zaplanował wiele atrakcyjnych paneli dyskusyjnych i warsztatów, strefę wystawienniczą, strefę eksperta i networkingu. Program dyskusji będzie podporządkowany jedenastu ścieżkom tematycznym, podczas których eksperci z całego świata zaprezentują szereg rozwiązań nie tylko dla sektora MŚP. Zaproszenie do podzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą przyjęli specjaliści i biznesmeni z: Kanady, Stanów Zjednoczonych, Chin, Słowenii, Ukrainy, Białorusi, Węgier, Niemiec, Singapuru, Ghany i Indii.

Rangę wydarzenia potwierdzają przyznane w tej edycji patronaty honorowe: Patronat Honorowy Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Patronat Honorowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, Patronat Honorowy Biura Rzecznika MŚP, Honorowy Patronat Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza. Do grona partnerów i patronów wydarzenia dołączyły renomowane firmy i organizacje pozarządowe oraz media z całego kraju i z zagranicy.

Zgodnie z dominującymi w 2019 roku trendami w zarządzaniu i biznesie pośród tematów tegorocznego kongresu pojawiły się zagadnienia związane z HR w przedsiębiorstwie. Na rynek pracy wkroczyli millenialsi, pracownicy z tzw. pokolenia Y. Urodzeni w latach 80. i 90. XX wieku aktywnie korzystają z mediów i technologii cyfrowych. Charakteryzuje ich większa brawura, otwartość na nowe wyzwania. Ich obecność jest dla przedsiębiorców motywacją do przeprowadzania innowacji cyfrowych, a także zarządzania w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w trosce o planetę. Stąd też kolejna, nowa ścieżka – Think Eco! Wątki ekologiczne przenikają do niemalże wszystkich przestrzeni biznesowych – od rynku edukacji, przez zarządzanie, pracowników i HR, po sprawy miejskie, samorządowe, a nawet marketingowe. Bardziej świadome, ekologiczne spojrzenie na świat to już nie moda, to dobry trend – konieczność.

Udział w Kongresie jest bezpłatny!  Na wydarzenie można zarejestrować się poprzez stronę Kongresu i przeznaczony do tego formularz na www.ekmsp.eu.

Wydarzenia towarzyszące:
Kongresowi towarzyszą Targi Biznes Expo oraz skierowany do samorządów terytorialnych, ogólnopolski program Samorząd Wspiera MŚP. Zadaniem projektu jest wyłonienie i promocja tych, którzy stwarzają dogodne warunki prowadzenia działalności przedsiębiorcom sektora MŚP. Podczas Kongresu odbędzie się gala finałowa i wręczenie wyróżnień zwycięzcom. Na tegorocznym EKMŚP nastąpi też, połączone z otwarciem wystawy, ogłoszenie wyników Konkursu Śląska Rzecz 2019. Konkurs promuje dobre wzornictwo i design z woj. śląskiego i opolskiego. Organizatorem jest Zamek Cieszyn.

Wśród wydarzeń towarzyszących znalazła się także SoDA Conference #1 – Katowice.
W trakcie tego wydarzenia poruszone zostaną liczne tematy istotne z punktu widzenia budowania przewagi konkurencyjnej firm z branży rozwoju oprogramowania. Omówione zostaną m.in. zagadnienia związane ze sprzedażą, marketingiem, HR, finansami, prawem i administracją. Odbędą się także: spotkanie członkowskie Regionalnej Izby Gospodarczej, Forum Akademicko-Gospodarcze oraz spotkanie Członków Rad Uczelnianych, Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości.

Ścieżki tematyczne 9. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

1) Rynek pracy i edukacja
Tematyka rozmów panelowych obejmować będzie wszystkie, począwszy od przygotowania do aktywności zawodowej, etapy kariery. Nie zabraknie nawiązań do Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego – diagnozy systemu w zakresie szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, a także podpowiedzi z rynku międzynarodowego. Ważnym wątkiem będzie zmiana pokoleniowa na rynku pracy.

2) HR w przedsiębiorstwie
Benefity pozapłacowe, modele zatrudniania zakładające wykorzystanie pełnego potencjału pracowników, podnoszące kwalifikacje szkolenia specjalistyczne to wątki, które zostaną rozwinięte podczas ścieżki HR. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z wyrównywaniem szans, maksymalnym wykorzystaniem potencjału osób o ograniczonej aktywności zawodowej. Nie zabraknie także analizy aktualnych trendów migracyjnych w Europie i na świecie, ich przyczyn i konsekwencji. Ekonomiczny, kulturowy, religijny i polityczny wpływ migracji na społeczeństwo jest mocno odczuwalny.

3) Finansowanie MŚP
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa wprowadzają innowacje równie chętnie jak wielkie korporacje. Taką zmianę można przeprowadzić szybciej i bardziej skutecznie. Polski rynek finansowy zostanie przedstawiony w kontekście globalnych trendów. Ponad to podczas warsztatów będzie można zdobyć wiedzę dotyczącą obsługi, pozyskiwania i rozliczania Funduszy Norweskich dla Firm. Spotkania poprowadzi przez Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, dysponent środków.

4) Zarządzanie i rozwój
Z bogatej tematyki dotyczącej zarządzania i rozwoju na 9. KMŚP rozwinięte zostaną wątki koncentrujące się na synergii współpracy biznesu, nauki i samorządu w kontekście międzynarodowym (Polska, Czechy, Słowacja), a także możliwościach, jakie daje zastosowanie nowych technologii. Ważnym punktem programu będzie spotkanie warsztatowe i dyskusja z praktykami pod hasłem Management 3.0.

5) Cyfrowe przedsiębiorstwo
Dobrze przeprowadzona cyfrowa transformacja przedsiębiorstwa poprawia efektywność sprzedaży, produkcji, usługi. Zaproszeni na Kongres Eksperci podpowiedzą, w jaki sposób właściwie zdefiniować cyfrowe potrzeby firmy, w których obszarach można zastosować usprawnienia. Ważnym blokiem tematycznym będą także kierunki rozwoju rynku pracy w erze automatyzacji i robotyzacji.

6) Państwo i prawo
Przedsiębiorcy poznają liczne zagadnienia związane z kodeksem pracy, polityką fiskalną państwa, zmianami w prawie spółek, firmami rodzinnymi, a także przypadkami spornymi, mediacjami. W ramach ścieżki odbędzie się także Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

7) Pasja i biznes
Podczas paneli dyskusyjnych zaprezentowanych zostanie wiele podpowiedzi, case studies i dobrych rad na temat tego, jak przekuć pasję w biznes, gdzie szukać, jak uzyskać dofinansowanie dla swojej działalności w ramach przemysłu kreatywnego. Przemysł kreatywny często inspirowany jest regionem, z którego pochodzą jego twórcy, dlatego część rozważań poświęcona zostanie potencjałowi wpisanemu dziedzictwo kulturowe Śląska.

8) Miasto i samorząd
Ścieżka poświęcona zostanie zbadaniu elementów wpływających na sukcesy miast. Zarówno tych wywodzących się ze świata biznesowego, jak i działań skierowanych do mieszkańców. Pełne zieleni, samowystarczalne energetycznie, przyjazne mieszkańcom miasta posiadają zaradnych gospodarzy. Jest w nich dobry klimat dla biznesu. Jednym z rozwiązań jest partnerstwo publiczno-prywatne, wciąż mało popularna w Polsce koncepcja współpracy pomiędzy jednostkami administracji publicznej, a podmiotami prywatnymi.

9) Akademia Marketingu i Sprzedaży
Jeśli kogoś nie ma w social mediach, to nie istnieje. Prawidłowo prowadzone działania w internecie są równie ważne jak prezentacja firmy podczas osobistego spotkania z klientem. Wśród tematów można wymienić: social media jako dość oszczędna a zarazem skuteczna metoda dotarcia do klienta, niedoceniane narzędzia budowy wizerunku, budowa marki pracodawcy i firmy, rozwój nowych form komunikacji z potencjalnym klientem, a także marketing, czyli próba zdefiniowania jego istoty z perspektywy MŚP.

10) Global SME Meeting
Różnice kulturowe – inna mentalność, język, przepisy prawne – mogą stanowić zagrożenie dla przedsiębiorców w obrocie międzynarodowym. Jak je diagnozować? Gdzie szukać wskazówek, wsparcia instytucjonalnego, jak rozpoznawać nieuczciwych partnerów biznesowych? Jak bezpiecznie przekraczać granice w biznesie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań uzyskamy podczas spotkania ze specjalistami z zakresu współpracy międzynarodowej.

11) Think Eco!
Ekologiczne podejście do biznesu staje się coraz bardziej powszechną dobrą praktyką. Każdy z przedsiębiorców powinien opracować strategię odpowiedzialnego zarządzania działaniami związanymi z ekologią. Jednym z jej elementów jest np. identyfikacja potencjalnych zagrożeń wynikających z prowadzonej działalności. Podpowiedzi, jak to zrobić, uczestnicy uzyskają podczas ścieżki Eco! Problematyka dotyczyć będzie m.in.: gospodarki o obiegu zamkniętym, niskiej emisji, odnawialnych źródeł energii, a także szeroko pojętej ekologii w biznesie – działalności i inwestycji pro środowiskowych oraz zasadzie ostrożności w Unii Europejskiej, czyli kalkulacji ryzyka dla branży chemicznej.

Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Współgospodarze: Województwo Śląskie, Miasto Katowice, Wojewoda Śląski
Współorganizatorzy: Politechnika Śląska, Województwo Małopolskie, Uniwersytet Śląski
Patronat honorowy:
Honorowy Patronat Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
Honorowy Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina
Honorowy Patronat Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza
Wydarzenie odbędzie się pod Patronatem Parlamentu Europejskiego
Wydarzenie objęte Patronatem Honorowym Biura Rzecznika MŚP

Parterem wydarzenia jest Krajowa Izba Gospodarcza.