• A A A

Access2Markets – nowy portal KE z informacjami handlowymi

02.12.2020

Prowadzisz małą lub średnią firmę i chcesz wprowadzić ją na rynki zagraniczne? Nowy portal Komisji Europejskiej Access2Markets okaże się pomocny w działalności poza granicami UE.

Portal pomaga mniejszym firmom handlować z krajami zarówno w UE jak i poza UE. Dostarcza  informacji dostosowanych do konkretnego produktu lub usługi, a także wyjaśnia obowiązujące stawki celne, podatki, procedury i formalności, których należy przestrzegać na danym rynku.

Access2Markets jest skierowany zarówno do początkujących, jak i doświadczonych firm w handlu zagranicznym – zawiera praktyczne informacje na temat umów handlowych UE, przewodniki krok po kroku, samouczki, a także succces stories firm prowadzących handel globalny.

Zawiera również narzędzie, które pomoże zrozumieć i stosować reguły pochodzenia: narzędzie do samooceny ROSA.

Portal jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE.

Więcej informacji [PDF]

Access2Markets

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.