Akademia Przedsiębiorcy: pierwszy nabór wniosków do dofinansowania

18.10.2021

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie do szkoleń dla pracowników firm sektora odzysku materiałowego surowców

Akademia Przedsiębiorcy - dofinansowanie do szkoleń

Akademia Przedsiębiorcy ogłasza pierwszy nabór wniosków trwa do 19 listopada 2021 r. lub do wyczerpania przewidzianej alokacji (2 500 000 zł).

Kto może uzyskać dofinansowanie?

O dofinansowanie z projektu Akademia Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się przedsiębiorcy z mikro, małych, średnich i dużych firm z całej Polski, zarejestrowane w KRS lub CEIDG oraz prowadzące czynną działalność w ramach sektora odzysku materiałowego surowców, czyli posiadające wpisany kod PKD z działu 38 (działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem, i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców). Pracownicy dużych firm mogą stanowić jedynie 25% wszystkich uczestników.

Na jakie szkolenia można uzyskać dofinansowanie?

Do wyboru uczestników projektu jest 26 tematów szkoleń, w tym m.in.:

 • budowanie i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
 • planowanie inwestycji,
 • zarządzanie projektami w oparciu o metodyki zwinne i klasyczne,
 • posługiwanie się językiem obcym branżowym w mowie i piśmie,
 • zarządzania gospodarką odpadami,
 • efektywne i asertywne komunikowanie się,
 • obsługiwanie wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia,
 • eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych – uprawnienia elektryczne G1, G2, G3.

Pełna lista szkoleń dostępna tutaj: Rekomendacja Rady Sektorowej.

Jakie środki można uzyskać?

Limit wsparcia (dofinansowanie) na 1 Pracownika wynosi 6 684 zł netto oraz może stanowić 80% wartości netto szkoleń. Przedsiębiorca wnosi 20% wkładu własnego.

W projekcie nie przewidziano limitów na firmę (NIP). Przedsiębiorca na etapie rekrutacji deklaruje ilu pracowników deleguje do projektu i w związku z tym, jaki budżet będzie na ten cel potrzebny.

Planując kwotę, o jaką Przedsiębiorstwo będzie wnioskować należy wziąć pod uwagę również limity na dofinansowanie do osobogodziny konkretnego szkolenia, szczegóły w zał. 2 do Regulaminu.

Jak zgłosić się do projektu, wziąć udział w szkoleniach i je rozliczyć?

 • Należy wypełnić i uzupełnić Formularz na stronie www PARP dostępny tutaj.
 • Zarejestrować konto Przedsiębiorstwa w elektronicznym systemie https://akademiamarr.pl/ oraz uzupełnić i przesłać do weryfikacji wymagane dokumenty.
 • Po pozytywnej weryfikacji podpisać udostępnioną umowę z Operatorem.
 • Założyć konto Przedsiębiorstwa w Bazie Usług Rozwojowych, znaleźć szkolenia zgodne z Rekomendacją Rady oraz zgłosić je w elektronicznym systemie https://akademiamarr.pl/ do weryfikacji Operatora.
 • Po pozytywnej weryfikacji należy odbyć szkolenie i uzyskać zaświadczenie/certyfikat o podniesieniu kompetencji/kwalifikacji.
 • Złożyć wniosek o refundację.

Po szczegółowe informacje na temat dofinansowania zapraszamy:

 • do kontaktu z Operatorem: Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., który przeprowadzi Państwa przedsiębiorstwo przez proces rekrutacji, udzielenia i rozliczenia wsparcia usług rozwojowych adresowanych do sektora odzysku materiałowego surowców:
  • 785 118 868, 785 056 879, 785 058 177, 12 617 66 54
  • e-mail: odzysk@marr.pl
 • na stronę internetową projektu: https://www.marr.pl/odzysksurowcow/

do pozostawienia kontaktu do siebie za pośrednictwem formularza na stronie internetowej projektu: https://www.marr.pl/odzysksurowcow/ – skontaktujemy się z Państwem

Sprawdź wszystkie projekty realizowane przez KIG

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.