• A A A

Akademia Przedsiębiorcy: dofinansowanie do szkoleń dla pracowników firm sektora odzysku materiałowego surowców

25.11.2021

Nabór już trwa i zakończy się 13 stycznia lub w momencie wyczerpania alokacji!

Akademia

Akademia Przedsiębiorcy poleca!
Kursy, szkolenia, studia podyplomowe – możliwości jest wiele. Aby sprostać wyzwaniom współczesności, trzeba stale się rozwijać i podnosić swoje kompetencje. Dynamicznie zachodzące zmiany, praktycznie we wszystkich obszarach życia, wymuszają na pracownikach konieczność stałego podnoszenia poziomu wykształcenia, ciągłego poszerzania swoich kwalifikacji. Wszystko po to, by odpowiednio przystosowywać się do nieprzewidywalnej rzeczywistości, a także by sprawnie wykorzystywać możliwości, jakich dostarczają nowoczesne technologie.

Zapotrzebowanie na specjalistów sektora gospodarki odpadami ma ścisły związek z wdrażanymi od 2005 roku
strategiami UE w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu, zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Dzisiaj zdobywanie nowych kwalifikacji i kompetencji staje się jeszcze łatwiej dostępne dzięki dofinansowaniom do szkoleń i studiów podyplomowych odpowiadających na powyższe potrzeby. Przedsiębiorcy z sektora odzysku dla swoich pracowników mogą aplikować o dofinansowania do 80% wartości szkolenia/ń, a maksymalnie 6 684 zł na pracownika.

Tematyka szkoleń dla przedsiębiorstw z sektora Odzysku Materiałowego Surowców została wskazane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji sektora Odzysku Materiałowego Surowców w ramach Rekomendacji. Pełna lista szkoleń z tematyką, liczbą godzin i kwotą dofinansowania poniżej w linku:
informacje o projekcie: www.marr.pl/odzysksurowcow

Zainteresowanie, należy zgłosić przez Formularz na stronie Polskiej Agencji Rozwojowy Przemysłu

Sprawdź wszystkie projekty realizowane przez KIG

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.