AKADEMIA UE DLA TURECKICH KADR IZBOWYCH

W 2007 roku KIG realizowała roczny projekt pt. „ISO EU Academy” finansowany ze środków pomocowych Komisji Europejskiej w ramach konkursu CIVIL SOCIETY DIALOGUE: EUROPA – BRIDGES OF KNOWLEDGE, DG ELARG/MEDTQ/12-02.
W tym projekcie KIG, obok narodowej Izby Węgier, była partnerem Izby Przemysłu w Stambule. Celem projektu było przekazanie wiedzy i doświadczeń nowych krajów członkowskich – Polski i Węgier – wyniesionych z akcesji do UE oraz przygotowanie kadr organizacji przemysłu Turcji do czynnego udziału w dostosowaniach do przyszłego członkostwa.

Program obejmował organizację cyklu wykładów oraz forów dyskusyjnych prowadzonych przez ekspertów ze wszystkich trzech krajów na tematy polityk UE i jednolitego rynku a następnie wizyty studyjne przedstawicieli z różnych organizacji przemysłu z Turcji do Polski i Węgier.

Kontakt
Biuro ds. Unii Europejskiej
Katarzyna Grzejszczyk
tel. + 48 22 630 96 28
e-mail: kgrzejszczyk@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.