• A A A

Algieria - nowe przepisy importowe

19.01.2018

Krajowa Izba Gospodarcza BLCA informuje, że od 1.01.2018 r. uległy zmianie przepisy importowe w Algierii. Zgodnie z informacją Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Algierii jest to wymóg instytucji ABEF tj. stowarzyszenia banków oraz instytucji finansowych z  26-12-2017 r., które obowiązuje od 01-01-2018  (link tutaj).

Jak wynika z komunikatu na stronie Ministerstwa Handlu Algierii (link tutaj) przy imporcie towarów z Polski obowiązuje dokument Certificate of free marketing in the country of origin and / or provenance of products exported to Algeria (l’Attestation de libre commercialisation dans les pays d’origine et/ou de provenance des produits exportés vers l’Algérie).

Krajowa Izba Gospodarcza może legalizować przedmiotowy dokument wypełniony i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli polskiego producenta. Legalizacja polega na potwierdzeniu autentyczności podpisu osób upoważnionych do reprezentowania firmy. Warunkiem takiej legalizacji jest uzyskanie pisemnego zapewnienia ze strony importera, że dokument tak wystawiony, podpisany i potwierdzony będzie akceptowany w Algierii.

Więcej na www.legalizacji.kig.pl