• A A A

Ambasada Indii w Warszawie zaprasza na konferencję online

29.09.2020

21 października 2020 roku, o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie online z przedstawicielami firmy IRIS Corp, India (branża IT), Ambasady Indii w Warszawie oraz Invest India.

Zgodnie z wymogami European Securities Market Authority, podmioty notowane na giełdach papierów wartościowych są zobowiązane do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych w formacie iXBRL.

Celem spotkania będzie zaprezentowanie polskim przedsiębiorcom specjalnego oprogramowania stworzonego do tego celu przez firmę IRIS Corp.

Zapoznaj się z harmonogramem prezentacji i pobierz plik.

Zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem email: com1.warsaw@mea.gov.in, com2.warsaw@mea.gov.in
lub: Rejestracja na stronie wydarzenia

Szczegółowe informacje:
tel.: 22 540 00 22 lub 22 540 00 16.
e-mail: com1.warsaw@mea.gov.in, com2.warsaw@mea.gov.in

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.