• A A A

Ameryka Łacińska:¡Vamos a… Chile!

23.02.2021

Pierwsze z cyklu wydarzeń „Ameryka Łacińska:¡Vamos a…”

Ameryka Łacińska:¡Vamos a…

 

Zarejestruj się i dowiedz się więcej

W ramach cyklu wydarzeń przybliżających polskim przedsiębiorcom rynki państw latynoamerykańskich 10 marca 2021 r.w godz. 14.00 – 16.00 odbędzie się seminarium online pt. „Ameryka Łacińska:¡Vamos a …..Chile! poświęcone rynkowi chilijskiemu.

Podczas webinarium zaproszeni eksperci zaprezentują m.in. możliwości rynku chilijskiego, szanse i zagrożenia, różnice prawne i taryfowe oraz kulturowe oraz narzędzia bankowego wsparcia finansowego.  Poznamy także praktyczne case studies, gdzie reprezentanci polskich firm podzielą się praktycznymi doświadczeniami osiągnięcia sukcesu w tym kraju. Przewidziane są także wystąpienia ambasadorów Chile w Polsce oraz Polski w Chile.

Cykl wydarzeń „Ameryka Łacińska:¡Vamos a…” jest organizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, i Polsko – Latynoamerykańską Radę Biznesu przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Zapoznaj się z ofertą innych konferencji BWzZ

Kontakt
Monika Sasiak
Zastępca Dyrektora
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
22 630 97 23
msasiak@kig.pl

Maria Nowakowska
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
22 630 97 83
mnowakowska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.