Andrzej Arendarski: Pieniądze, nawet w biznesie, to nie wszystko

27.07.2022

Wojna w Ukrainie czy pandemia, która w ostatnim czasie znów o sobie przypomina, to okoliczności, które zmuszają firmy do szukania rozwiązań pozwalających zachować stabilną pozycję na rynku

Niepewność jaka towarzyszy przedsiębiorcom w ostatnim czasie powoduje, że wielu z nich nie podejmuje działań w obawie przed ewentualnymi stratami. Jednak stagnacja może oznaczać, że „przegapią” szanse, które mogą się pojawić w związku z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością. Dlatego powinni być szczególnie wyczuleni na te zmiany i stosownie na nie reagować.

Przykładem takich działań jest wydarzenie w sektorze budownictwa infrastrukturalnego i kolejnictwa. Do grupy kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe właśnie dołączyła Trakcja, jedna z największych spółek w sektorze. Co to oznacza? Przede wszystkim zastrzyk gotówki dla spółki w wysokości 200 mln zł, bo tyle jest warta nowa emisja akcji Trakcji. Ale pieniądze, nawet w biznesie, to nie wszystko. Obecność Trakcji w grupie PKP PLK to bezpieczeństwo, które w ostatnich latach nabrało szczególnej wartości.

Wzmocnienie kapitałowe spółki w takim okresie, to także sygnał, że nowy właściciel ma względem Trakcji, której ponad 70 proc. realizacji infrastrukturalnych Trakcji to zamówienia na rzecz PKP PLK poważane zamiary i bierze odpowiedzialność za zabezpieczenie gwarancji wykonania wielu inwestycji na polskiej kolei.

Andrzej Arendarski, Prezydent Krajowej Izby Gospodarczej.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.