Apel KIG i PIH o wyjaśnienie zapisów ustawy dot. prozdrowotnych wyborów konsumentów

12.11.2020

Krajowa Izba Gospodarcza i Polska Izba Handlu apelują do ministra Kościńskiego o wyjaśnienie zapisów ustawy dotyczącej promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów w zakresie alkoholu i cukru.

Przeczytaj Apel [PDF]

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.