• A A A

Apel PIPT w sprawie odmrożenia branży targowej

25.05.2021

Polska Izba Przemysłu Targowego wystosowała apel do Premiera Morawickiego dotyczący odmrożenia branży targowej

Apel PIPT w sprawie odmrożenia branży targowej

24 maja Izba skierowała kolejny już Apel do Premiera Morawickiego dotyczący odmrożenia branży targowej.

Targi nie zostały odmrożone równolegle z galeriami handlowymi czy parkami rozrywki, mimo, że pomiędzy tymi dwoma rodzajami przestrzeni istnieje wiele podobieństw. Obiekty targowe charakteryzuje duża kubatura, często większa niż w galeriach handlowych. Stoiska targowe usytułowane w stosownej odległości są odpowiednikiem sklepów, a zwiedzających targów można podobnie traktować jak klientów w galeriach handlowych. Nie ma więc wskazać żadnych racjonalnych powodów, dla których targi zostały potraktowane inaczej. Doświadczenia z października 2020 r. pokazały wyraźnie, iż wytyczne opracowane przez PIPT i zaakceptowane przez GIS oraz Ministerstwo Zdrowia gwarantują bezpieczeństwo imprez targowych nawet w wyższym stopniu niż galerie handlowe czy parki rozrywki. Dlatego branża targowa oraz Izba od wielu tygodni deklarują swoją pełną gotowość do organizacji targów w ustalonym reżimie sanitarnym.

Niestety, do tej chwili Targi nie tylko nie zostały ujęte w rządowym planie odmrażania, ale w dalszym ciągu nie znamy choćby orientacyjnego terminu zakończenia lockdownu dla branży. Nie otrzymaliśmy nawet wskazania, do kiedy z całą pewnością będzie obowiązywał zakaz organizacji targów i wydarzeń, co całkowicie uniemożliwia jakiekolwiek zarządzanie tą
wyjątkowo kryzysową sytuacją.

Kraje Europejskie już kilka tygodni temu udostępniły swoje plany i warunki funkcjonowania branży spotkań i targów. W niektórych krajach, takich jak np. Chiny czy Hiszpania, targi już się odbywają. W Wielkiej Brytanii dozwolone są imprezy targowe pod dachem do 1000 osób lub przy zachowaniu 50% pojemności obiektu, liczonej bez personelu, wykonawców i wystawców. Można tam również wznowić imprezy plenerowe do 4000 osób (lub 50% pojemności miejsca). W Niemczech poszczególne landy przygotowują się do imprez targowych: już w lipcu w Monachium (Bawaria) odbędą się „testowe” targi TrendSet, w Nadrenii Północnej – Westafalii odmrożenie targów nastąpi, jeśli 7 dniowy wskaźnik zachorowalności spadnie poniżej 50 osób na 100 tys. mieszkańców, w Dolnej Saksonii odmrożenie nastąpi, jeśli wskaźnik zachorowalności spadnie poniżej 100 osób na 100 tys. mieszkańców. We Włoszech ruszają targi od 15 czerwca. Francja pozwala na organizację wydarzeń od 9 czerwca dla 50% uczestników z maksymalnym limitem 5 000 osób (z francuskim „paszportem szczepionkowym”), natomiast od 30 czerwca rząd francuski przewiduje możliwość zorganizowania „dowolnego wydarzenia”, które gromadzi ponad 1000 osób (z francuskim „paszportem szczepionkowym”), z zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.

Zobacz Apel PIPT w sprawie odmrożenia branży targowej

Zobacz rekomendacje KIG i OFP w sprawie Bonu Targowo-Eventowego

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.