• A A A

Apel Rady Przedsiębiorczości: Ingerencja w prawo własności prywatnej przed wyrokiem sądu nie może mieć miejsca

07.09.2020

Polscy przedsiębiorcy – przedstawiciele największych organizacji przedsiębiorców i pracodawców, zrzeszeni w Radzie Przedsiębiorczości – ponownie wyrażają swój niepokój i stanowczy sprzeciw wobec projektu wprowadzenia konfiskaty prewencyjnej. Przepisy opracowywane obecnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości mogą godzić w bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, rozwój polskiej gospodarki  i wzrost jej konkurencyjności zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Rada Przedsiębiorczości protestuje przeciwko planom wprowadzenia konfiskaty prewencyjnej, czyli rozwiązania pozwalającego organom ścigania na zajęcie majątku podejrzanego, a nawet osób trzecich, bez konieczności wykazania, że majątek ten ma związek z nielegalną działalnością.

Krajowa Izba Gospodarcza współtworzy Radę Przedsiębiorczości i jest sygnatariuszem Apelu.

Przeczytaj pełną treść stanowiska