• A A A

Apel Rady Przedsiębiorczości ws. przejmowania spółek

01.06.2020

Rada Przedsiębiorczości wydała stanowisko w sprawie ograniczeń w akwizycji spółek z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi o zapisy zawarte w Tarczy 4.0, które  – według organizacji pracodawców – wskazują na antygospodarczy potencjał rządowego projektu ustawy.

Według Rady Przedsiębiorczości, po zablokowaniu możliwości ww. transakcji, wiele polskich spółek może zakończyć działalność. Zabraknie im bowiem wystarczającego finansowania z innych źródeł. W praktyce oznacza to likwidację wielu miejsc pracy, wzrost bezrobocia i zmniejszenie wpływów budżetowych związanych z funkcjonowaniem tych firm na polskim rynku.

Zapisy Tarczy 4.0 budzą wątpliwości Rady co do zgodności z prawem unijnym oraz Konstytucją RP. Przedsiębiorcy domagają się wprowadzenia szeregu zmian w projekcie ustawy.

Przeczytaj pełną treść stanowiska.