Automatyzacja i robotyzacja firmy - bezpłatne szkolenie online

07.11.2022

Przetwarzanie coraz większej liczby danych, optymalizacja pracy czy automatyzacja procesów to kluczowe wyzwania, z którymi mierzą się firmy. Chcąc usprawnić działanie przedsiębiorstwa i wyeliminować zbędne koszty, potrzebna jest automatyzacja, bez której trudno mówić o dalszym rozwoju

 

 

W ramach Sieci Firm Przyszłości, Polski Fundusz Rozwoju przygotował bezpłatny kurs online „Automatyzacja i robotyzacja firmy”. Jest to ważny krok dla każdej organizacji, która potrzebuje wiedzy i inspiracji do wdrożenia nowych rozwiązań.

Na uczestników kursu czekają praktyczne informacje i przykłady m.in:

  • Czym jest robotyzacja i automatyzacja procesów?
  • Z jakich źródeł publicznych można finansować projekty z zakresu robotyzacji i automatyzacji?
  • Jak ocenić gotowość organizacji do robotyzacji i automatyzacji?
  • Jakie są technologie i gotowe rozwiązania chmurowe, które już dziś szybko i tanio wesprą procesy automatyzacji?

Wartością wszystkich kursów tworzonych przez zespół PFR, jest zaproszenie do współpracy czołowych ekspertów. Tak było także tym razem. Kurs jest współtworzony przez specjalistów z instytutu badawczego Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP), który zajmuje się m. in. opracowywaniem i wdrażaniem w przemyśle nowych technologii. Zaproszeni zostali także eksperci z firm DBR77 i Laude Smart Intermodal, które na co dzień zajmują się tworzeniem i dostarczaniem rozwiązań, służących właśnie automatyzacji.

Bezpłatny kurs online “Automatyzacja i robotyzacja firmy” jest już dostępny na platformie kursowej. Wystarczy jednorazowa rejestracja na stronie www.kursy.pfr.pl, aby otrzymać dostęp do całej bazy kursów online przygotowanych przez zespół PFR. Wkrótce na platformie pojawią się także materiały poświęcone projektom B+R oraz tworzeniu innowacji w FENG.


Z najnowszego raportu pt. „Inteligentna Automatyzacja” przygotowanego  przez Deloitte w 2022 r. wynika, że organizacje, które nie boją się wprowadzać cyfrowych rozwiązań, mają większą szansę na rozwój oraz zyskanie przewagi na poziomie organizacyjnym, jak lepsza produktywność czy redukcja kosztów. Blisko 32 proc. przebadanych firm, które zdecydowały się na pierwsze wdrożenia technologiczne, już teraz odnotowują korzyści m.in. związane z obniżeniem kosztów działalności. Ponadto 92 proc. firm będących na etapie wdrożeniowym lub skalowania inteligentnej automatyzacji potwierdza, że w następnych krokach przechodzą do etapu wdrażania bardziej kompleksowych rozwiązań (44 proc.) bądź planują je w perspektywie najbliższych 3 lat (48 proc.).

 

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.