Badanie EUROCHAMBERS - perspektywy europejskiej społeczności biznesowej na 2019 r.

20.04.2020

Krajowa Izba Gospodarcza jako członek EUROCHAMBRES – największego europejskiego związku izb przemysłu i handlu, współtworzy raport na temat perspektyw europejskiej społeczności biznesowej na nadchodzący rok. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie, krótkiej (ok. 3 min) anonimowej ankiety, dotyczącej Państwa działalności gospodarczej. ANKIETA

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.