Badanie EUROCHAMBRES. Rozwój programów europejskich dla kobiet - przedsiębiorczyń

30.01.2023

Badamy oczekiwania przedsiębiorczyń na przyszły rok

Krajowa Izba Gospodarcza jako członek EUROCHAMBRES – największego europejskiego związku izb przemysłu i handlu z siedzibą w Brukseli, współtworzy raport na temat programów europejskich skierowanych do kobiet w biznesie.

Chociaż kobiety stanowią 52% całej populacji Europy, stanowią one jedynie 34,4% osób samozatrudnionych w UE i 30% rozpoczynających działalność gospodarczą. Potencjał przedsiębiorczy kobiet jest zatem niewykorzystanym źródłem wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, które należy dalej rozwijać. Celem EWN jest przyczynienie się do uwolnienia tego potencjału i danie silniejszego głosu kobietom-przedsiębiorcom w Europie. 

Dlatego zwracamy się do kobiet – przedsiębiorczyń – z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety.

Kwestionariusz jest dostępny w kilku językach, w tym w języku polskim.

Czas trwania badania: do 8 marca 2023


ANKIETA


Eurochambres to Stowarzyszenie Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych.

Powstała w 1958 roku jako bezpośrednia odpowiedź na utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej – jest oczami, uszami i głosem izb i społeczności biznesowej.

Eurochambres reprezentuje ponad 20 milionów przedsiębiorstw w Europie poprzez 45 członków (43 krajowe stowarzyszenia izb handlowo-przemysłowych oraz dwie międzynarodowe organizacje izb) oraz europejską sieć 1700 izb regionalnych i lokalnych. Ponad 93% tych przedsiębiorstw to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Firmy członkowskie Chambers zatrudniają ponad 120 milionów ludzi.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.