• A A A

Bałkany Zachodnie żądają zniesienia barier

04.02.2021

Izby Bałkanów Zachodnich wzywają swoje rządy i UE o zniesienie barier w prowadzeniu biznesu

 

Przedstawiciele Izb Inwestycyjnych Forum Bałkanów Zachodnich (WB6 CIF), stowarzyszenia zrzeszającego izby handlowo-przemysłowe z Macedonii Północnej, Bośni i Hercegowiny, Albanii, Czarnogóry, Kosowa i Serbii, odbył spotkanie w Izbie Handlowo-Przemysłowiej Serbii w Belgradzie.

Podczas spotkania wypracowali i przekazali wspólny wniosek do swoich rządów o podjęcie wysiłków w celu zapewnienia możliwie najprostszego prowadzenia działalności gospodarczej w krajach i umożliwienie współpracy. Przedstawiciele środowiska biznesowego domagają się pilnej eliminacji wszelkich barier w prowadzeniu biznesu i normalizacji relacji z korzyścią dla wszystkich mieszkańców regionu.

Dowiedz się więcej z informacji prasowej

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.