• A A A

Barometr Wpływu w ramach Kampanii 17 Celów

27.05.2021

Barometr Wpływu: skorzystaj z bezpłatnego narzędzia do mierzenia wpływu firmy na realizację Agendy 2030

Barometr Wpływu w ramach Kampanii 17 Celów

Raportowanie pozafinansowe już niedługo stanie się obowiązkowe dla większości dużych firm w UE i stanie się rynkowym standardem. Warto już dziś zrobić pierwszy krok i powoli przygotowywać się do tego procesu. Barometr powstał w ramach Kampanii 17 Celów, naszego partnera.

Skorzystać z narzędzia może bezpłatnie każda firma. Analiza wspólnych wyników polskiego biznesu pozwoli zbadać postęp we wdrażaniu priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wskazać obszary wymagające podjęcia działań przez przedsiębiorstwa.

Jak skorzystać z narzędzia w 3 krokach:

  • Pobierz narzędzie w formie prostych arkuszy do wyliczania wskaźników,
  • Oblicz wyniki swojej firmy i zobacz, jaki ma wkład w realizację Agendy 2030. W tym celu można łatwo użyć danych zebranych do wskaźników GRI czy SIN.
  • Prześlij wyniki swojej firmy do nas, abyśmy mogli zagregować je z wynikami innych firm. Będziemy prezentować wyniki zbiorcze polskiego biznesu, a także promować firmy, które zdecydowały się mierzyć swój wpływ na Agendę 2030. Wyniki indywidualne firm nie będą przez nas prezentowane – pozostaną poufne.

Wyniki zbieramy do końca czerwca!

W tym roku powstanie pierwszy wspólny raport Barometru. Barometr wzbudza duże zainteresowanie. Jako unikatowe narzędzie w skali międzynarodowej, często prezentowane jest na arenie międzynarodowej, a przy tej okazji również przedstawiane są wszystkie firmy raportujące.

Jeżeli w tym roku nie zdecydujesz się na zaraportowanie wpływu na Agendę, wypełnij ankietę, która pomoże nam lepiej przygotować kolejną wersję narzędzia.

Więcej o Barometrze Wpływu

 

Kontakt

Marta Krawcewicz
Koordynatorka Kampanii 17 Celów
e-mail: marta.krawcewicz@csr-consulting.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.