Bezpłatne szkolenie dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska [01 i 07.02.2024]

30.01.2024

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza przedsiębiorców na jednodniowe bezpłatne szkolenie dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska

bezpłatne szkolenie

 

Cel szkolenia

Ideą spotkań jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr – BDO) i baza BDO.

Trenerami prowadzącymi spotkania będą przedstawiciele Departamentu Opłat Środowiskowych.

Szkolenia są bezpłatne!

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, zgłaszają swój udział na adres e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl odpisanej (elektronicznie, pisemnie) czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia na szkolenie (należy określić – jeden – wybrany termin szkolenia).

 

Termin i miejsce

Szkolenia odbędą się w następujących terminach i miejscach:

  • Warszawa 1 lutego 2024 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa (sala konferencyjna na parterze)

  • Warszawa 7 lutego 2024 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa (sala konferencyjna na parterze)

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

 

Dodatkowe informacje

Kontakt – w przypadku dodatkowych pytań:

  • Justyna Król, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych – tel. 22 59 79 703
  • Łukasz Krzosek, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych – tel. 22 59 79 164
  • Agnieszka Kwiatkowska, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych – tel. 22 59 79 263
  • Malwina Rozner-Duda, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych – tel. 22 59 79 292

Szczegółowe program szkolenia i informacje organizacyjne: Szkolenie dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska – Witryna Mazovia.pl

 


 

Ponadto, informujemy że  zbliża się termin wniesienia opłaty rocznej za utrzymanie wpisu w rejestrze BDO dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu pojazdy, produkty, sprzęt, baterie/akumulatory i opakowania. Szczegółowe informacje: BDO – zapłać opłatę roczną! – Witryna Mazovia.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.